32.768KHz-3x8

32.768KHz-3x8

32.768KHz-3x8

Nhà sản xuất: China

32.768KHz 3x8mm Crystals

- Kiểu chân: DIP(2); Hãng SX: China;

- Watch Crystal, used in Real Time Clock(RTC);

- Size max: round 3 x 8mm.

Giá: 2,000đ/ con

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn: 300

Số lượng mua:

Thông tin sản phẩm

32.768KHz 3x8mm Crystals

 
Back to top