IC Socket 28-pin/300

IC Socket 28-pin/300

IC Socket 28-pin/300

Nhà sản xuất: China

IC Socket 28-pin DIP-300

- Kiểu chân: DIP(28); Hãng: China;

- 28-PIN IC Socket, DIP-300.

Bán theo con.

Giá: 1,200đ/ con

S.LượngĐơn giá
11,200
101,200
1001,100

Còn: 510

Số lượng mua:

Thông tin sản phẩm

 
Back to top