IC Socket 20-pin/300

IC Socket 20-pin/300

IC Socket 20-pin/300

Nhà sản xuất: China

IC Socket 20-pin DIP-300

- Kiểu chân: DIP(20); Hãng: China;

- 20-PIN IC Socket, DIP-300.

Bán theo con.

Giá: 1,000đ/ con

S.LượngĐơn giá
11,000
101,000
1001,000

Còn: 504

Số lượng mua:

Thông tin sản phẩm

 
Back to top