IC Socket 8-pin/300

IC Socket 8-pin/300

IC Socket 8-pin/300

Nhà sản xuất: China

IC Socket 8-pin DIP-300

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: China;

- 8-PIN IC Socket, DIP-300.

Bán theo con.

Giá: 500đ/ con

S.LượngĐơn giá
1500
10500
100500

Còn: 540

Số lượng mua:

Thông tin sản phẩm

 
Back to top