IC Socket 18-pin/300

IC Socket 18-pin/300

IC Socket 18-pin/300

Nhà sản xuất: China

IC Socket 18-pin DIP-300

- Kiểu chân: DIP(18); Hãng: China;

- 18-PIN IC Socket, DIP-300.

Bán theo con.

Giá: 700đ/ con

S.LượngĐơn giá
1700
10700
100700

Còn: 0

Số lượng mua:

Thông tin sản phẩm

 
Back to top