Linear Regulators

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
78L05
78L05

- Kiểu chân: TO-92; Hãng: STM;

- Positive voltage regulators, Input up to 30V, Dropout (typical) 1.7V@40mA, Output voltage 5VDC/100mA.

S.LượngĐơn giá
11,000
101,000
1001,000

Còn hàng:
180 sản phẩm

78M05
78M05

- Kiểu chân: (SMD)TO-252; Hãng: STM;

- Positive voltage regulators: 5V/1.5A, Input 7V - 35V, Dropout (typical) 2V@1A, Operating Temperature Range 0 - 125oC.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
100 sản phẩm

TA78M05F
TA78M05F

- Kiểu chân: HSOP3(3); Hãng: Toshiba;

- Positive voltage regulators, Input up to 35V, Dropout (typical) 1.7V@350mA, Output voltage 5VDC/500mA.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
100 sản phẩm

L7805C2T
L7805C2T

- Kiểu chân: TO-263; Hãng: ST;

- Positive voltage regulators: 5VDC/1.5A, Input 10V - 35V, Dropout (typical) 2V@1A, Operating Temperature Range 0 - 125oC.

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
100 sản phẩm

L7805CV L7808CV L7812CV L7815CV
L7805CV L7808CV L7812CV L7815CV

- Kiểu chân: TO-220(3); Hãng: STM;

- Positive voltage regulators: 5V-8V-9V-12V-15V/1.5A, Input 7V - 35V, Dropout (typical) 2V@1A, Operating Temperature Range 0 - 125oC.

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
300 sản phẩm

L7809CV-CHN
L7809CV-CHN

- Kiểu chân: TO-220(3); Hãng: ST Original;

- Positive voltage regulators: 9VDC/1.5A, Input 11V - 35V, Dropout (typical) 2V@1A, Operating Temperature Range 0 - 125oC.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
50 sản phẩm

L7905CV
L7905CV

- Kiểu chân: TO-220(3); Hãng: STM;

- Negative voltage regulators: -5VDC/1A, Input -7V ~ -35V, Dropout (typical) -2V@500mA, Operating Temperature Range 0 - 125oC.

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
177 sản phẩm

LM317T
LM317T

- Kiểu chân: TO-220(3); Hãng: ST;

- Positive adjustable voltage regulators, Output voltage range: 1.2V to 37V, Output current 1.5A, VIn-VOut=3V..40V.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
198 sản phẩm

LM317MDT
LM317MDT

- Kiểu chân: TO-252(MDT); Hãng: ST;

- Positive adjustable voltage regulators, Output voltage range: 1.2V to 37V, Output current 1.5A, VIn-VOut=3V..40V.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
100 sản phẩm

 
Back to top