Darlington Arrays

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
ULN2003AN
ULN2003AN

- Kiểu chân: DIP(16); Hãng SX:  TI

- IC DARL TRANS ARRAY, 500-mA-Rated Collector Current (Single Output), High-Voltage Outputs: 50 V.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
392 sản phẩm

ULN2003A
ULN2003A

- Kiểu chân: SOIC (16); Hãng SX:  TI

- IC DARL TRANS ARRAY, 500-mA-Rated Collector Current (Single

Output), High-Voltage Outputs: 50 V.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
200 sản phẩm

ULN2004AP
ULN2004AP

- Kiểu chân: DIP(16); Hãng: STM;

- IC DARL TRANS ARRAY, 500-mA-Rated Collector Current (Single Output), High-Voltage Outputs: 50V.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
200 sản phẩm

ULN2803AG
ULN2803AG

- Kiểu chân: SOL(18); Hãng SX:  Toshiba

- IC DRIVER DARL 8CH 50V .5A, Output current (single output): 500 mA (max), High sustaining voltage output: 50 V (min).

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
200 sản phẩm

ULN2803APG
ULN2803APG

- Kiểu chân: DIP (18); Hãng SX:  Toshiba

- IC DRIVER DARL 8CH 50V .5A, Output current (single output): 500 mA (max), High sustaining voltage output : 50 V (min).

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
200 sản phẩm

ULN2804A
ULN2804A

- Kiểu chân: DIP(16); Hãng SX: STM;

- 8 NPN darlington pairs, 500-mA-Rated Collector Current (Single Output), High-Voltage Outputs: 50V.

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
200 sản phẩm

 
Back to top