RS232 / 422 / 485

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
MAX3232CDR
MAX3232CDR

- Kiểu chân: SOIC(16); Hãng: TI;

- Dual EIA-232 Driver/Receiver, Two Drivers and Two Receivers, Vcc 3 to 5V, 1.0-µF Charge-Pump Capacitors, Up To 250 kbit/s.

- Operation Temp (°C): 0 to 70

S.LượngĐơn giá
18,000
107,800
1007,600

Còn hàng:
167 sản phẩm

MAX232DR
MAX232DR

- Kiểu chân: SOIC(16); Hãng: TI;

- Dual EIA-232 Driver/Receiver, Two Drivers and Two Receivers, Vcc=5V, 1.0-µF Charge-Pump Capacitors, Up To 120 kbit/s.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
200 sản phẩm

MAX232N
MAX232N

- Kiểu chân: DIP(16); Hãng: TI; (Loại thường)

- Dual EIA-232 Driver/Receiver, Two Drivers and Two Receivers, Vcc=5V, 1.0-µF Charge-Pump Capacitors, Up To 120 kbit/s.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
0 sản phẩm

MAX232N-TI
MAX232N-TI

- Kiểu chân: DIP(16); Hãng: TI;

- Dual EIA-232 Driver/Receiver, Two Drivers and Two Receivers, Vcc=5V, 1.0-µF Charge-Pump Capacitors, Up To 120 kbit/s.

S.LượngĐơn giá
115,000
1014,700
10014,300

Còn hàng:
200 sản phẩm

MAX3232EI
MAX3232EI

- Kiểu chân: SOIC(16); Hãng: TI;

- Dual EIA-232 Driver/Receiver, Two Drivers and Two Receivers, Vcc 3 to 5.5V, 1.0-µF Charge-Pump Capacitors, Up To 250 kbit/s.

-Operation Temp (°C): -40 to 85

S.LượngĐơn giá
125,000
1024,500
10023,800

Còn hàng:
200 sản phẩm

MAX485CPA
MAX485CPA

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: Maxim;
- Low-Power, Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceivers, half-duplex up to 2.5Mbps, Operate from a single 5V supply.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
171 sản phẩm

MAX485CSA
MAX485CSA

- Kiểu chân: SOIC(8); Hãng: Maxim;
- Low-Power, Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceivers, half-duplex up to 2.5Mbps, Operate from a single 5V supply.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
200 sản phẩm

 
Back to top