Clock / Timer

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
NE555P
NE555P

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: TI;

- Timing From Microseconds to Hours, Adjustable Duty Cycle, TTL-Compatible Output Can Sink or Source up to 200 mA, VCC = 4.5V - 16V.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
186 sản phẩm

NE555D
NE555D

- Kiểu chân: SOIC(8); Hãng: TI;

- Timing From Microseconds to Hours, Adjustable Duty Cycle, TTL-Compatible Output Can Sink or Source up to 200 mA, VCC = 4.5V - 16V.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
195 sản phẩm

DS1307
DS1307

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: Dallas;

- RTC Counts Seconds, Minutes, Hours, Date of the Month, Month, Day of the week, Year up to 2100 , 56 NVSRAM bytes, I2C Serial Interface, VCC = 4.5 - 5.5V, VBAT = 2 - 3.5V.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
90 sản phẩm

DS1307z
DS1307z

- Kiểu chân: SOIC(8); Hãng: Dallas;

- RTC Counts Seconds, Minutes, Hours, Date of the Month, Month, Day of the week, Year up to 2100 , 56 NVSRAM bytes, I2C Serial Interface, VCC = 4.5 - 5.5V, VBAT = 2 - 3.5V.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
94 sản phẩm

 
Back to top