24Cxx EEPROM

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
AT24C32A-10PU-2.7
AT24C32A-10PU-2.7

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: ATMEL;
- Two-wire Serial EEPROM 32Kbit (4096 x 8), I2C compatible 400kHz ( 2.7V, 5V) Compatibility, VCC = 2.7V to 5.5V.

- Standard-voltage Operation: 2.7V

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
100 sản phẩm

AT24C64A-10PU-2.7
AT24C64A-10PU-2.7

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: ATMEL;
- Two-wire Serial EEPROM 64Kbit (8912 x 8), I2C compatible 400KHz (2.7V, 5V) Compatibility, VCC = 2.7V to 5.5V.

- Standard-voltage Operation: 2.7V

S.LượngĐơn giá
18,000
107,800
1007,600

Còn hàng:
100 sản phẩm

AT24C128B-PU
AT24C128B-PU
- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: ATMEL;
- Two-wire Serial EEPROM 128Kbit (16,384 x 8), I2C compatible 1MHz (2.5V, 5.5V), 400 kHz (1.8V) Compatibility, VCC 1.8V to 5.5V.
- Standard-voltage Operation: 1.8V
S.LượngĐơn giá
112,000
1011,800
10011,400

Còn hàng:
98 sản phẩm

AT24C512C-SSHD-T
AT24C512C-SSHD-T
- Kiểu chân: 8-SOIC(150 mil); Hãng: ATMEL;

65,536 x 8 (512KBit ) Serial EEPROM, 2-wire serial interface I2C compatible 

- 1MHz (2.5V, 5.5V) compatibility
- Vcc 2.5 to 5.5V.

 

S.LượngĐơn giá
115,000
1014,700
10014,300

Còn hàng:
100 sản phẩm

24LC256-I/SN
24LC256-I/SN
- Kiểu chân: 8-SOIC(150 mil); Hãng: Microchip;
- 32K x 8 (256 Kbit) Serial EEPROM, 2-wire serial interface I2C compatible 100kHz and 400kHz Clock Compatibility, Vcc 2.5 to 5.5V.
S.LượngĐơn giá
113,000
1012,700
10012,400

Còn hàng:
100 sản phẩm

24LC256-I/SM
24LC256-I/SM
- Kiểu chân: 8-SOIC(208 mil); Hãng: Microchip;
- 32K x 8 (256 Kbit) Serial EEPROM, 2-wire serial interface I2C compatible 100kHz and 400kHz Clock Compatibility, Vcc 2.5 to 5.5V.
 
S.LượngĐơn giá
115,000
1014,700
10014,300

Còn hàng:
200 sản phẩm

24LC512-I/SM
24LC512-I/SM

- Kiểu chân: 8-SOIC(208 mil); Hãng: Microchip;
- 64K x 8 (512 Kbit) Serial EEPROM 2-wire serial interface, I2C compatible 100kHz and 400kHz Clock Compatibility, Vcc: 2.5 to 5.5V.

S.LượngĐơn giá
125,000
1024,500
10023,800

Còn hàng:
1 sản phẩm

 
Back to top