STM32 ARM MCUs

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
STM32F100C8T6
STM32F100C8T6

- Kiểu chân: LQFP(48); Hãng: STM;

- Core: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU, 64KB  Flash , SRAM up to 8Kbytes, 24MHz, three 12-bit ADCs,  six 16-bit timers and PWM timers, four communication interfaces.

S.LượngĐơn giá
134,000
1033,300
10032,300

Còn hàng:
50 sản phẩm

STM32F103C8T6
STM32F103C8T6

- Kiểu chân: LQFP(48); Hãng: ST (MALAYSIA);

- Core: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU, 64KB Flash, SRAM to 64 Kbytes, 72MHz, three 12-bit ADCs,  four 16-bit timers, two PWM timers, seven communication interfaces.

S.LượngĐơn giá
143,000
1042,100
10040,900

Còn hàng:
150 sản phẩm

STM32F103RBT6
STM32F103RBT6
- Kiểu chân: LQFP(64); Hãng: STM;
- Core: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU, 128KB Flash, 20KBytes SRAM, 72MHz, 3 x 12-bit ADCs,  4 x 16-bit timers, 3 x USART, 1 x USB Device 2.0, 1 x CAN, 2 x I2C, 2 x SPI...
S.LượngĐơn giá
155,000
1053,900
10052,300

Còn hàng:
150 sản phẩm

STM32F103RCT6
STM32F103RCT6
- Kiểu chân: LQFP(64); Hãng: STM;
- Core: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU, 256KB Flash, 48KBytes SRAM, 72MHz, 3 x 12-bit ADCs, 2 x 12-bit DACs, 8 x 16-bit timers, 5x USART, 1 x USB Device 2.0, 1 x CAN, 2 x I2C, 2 x I2S, 3 x SPI...
S.LượngĐơn giá
165,000
1063,700
10061,800

Còn hàng:
50 sản phẩm

STM32F103VCT6
STM32F103VCT6

- Kiểu chân: LQFP(100); Hãng: STM;

- Core: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU, 256KB  Flash Flash, SRAM to 64 Kbytes, 72MHz, three 12-bit ADCs,  four 16-bit timers, two PWM timers, seven communication interfaces.

S.LượngĐơn giá
175,000
1073,500
10071,300

Còn hàng:
100 sản phẩm

STM32F103VET6
STM32F103VET6

- Kiểu chân: LQFP(100); Hãng: STM;

- Core: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU, 512KB Flash, SRAM to 64 Kbytes, 72MHz, three 12-bit ADCs,  four 16-bit timers, two PWM timers, seven communication interfaces.

S.LượngĐơn giá
193,000
1091,100
10088,400

Còn hàng:
100 sản phẩm

STM32F407VET6
STM32F407VET6

- Kiểu chân: LQFP(64); Hãng: STM;

- Core: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU, 256KB Flash, SRAM up to 64Kbytes, 72MHz, four 12-bit ADCs,  ten 16-bit timers and PWM timers, 14 communication interfaces.

S.LượngĐơn giá
1115,000
10112,700
100109,300

Còn hàng:
5 sản phẩm

 
Back to top