ATmega AVR MCUs

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
ATMega128A-AU
ATMega128A-AU

- Kiểu chân: TQFP(64); Hãng: ATMEL;

- Program memory: 128K bytes Flash, 4-Kbyte SRAM, 4-Kbyte EEPROM, 8 Channel 10-bit ADC, JTAG interface for on-chip-debug, Up to 16Mhz, 2.7 - 5.5V operation.

S.LượngĐơn giá
193,000
1091,100
10088,400

Còn hàng:
50 sản phẩm

ATMega8A-AU
ATMega8A-AU

- Kiểu chân: TQFP(32); Hãng: ATMEL;

- Program memory: 8K bytes Flash, 1-Kbyte SRAM, 512 Byte EEPROM, 6 or 8 Channel 10-bit ADC, Up to 16Mhz, 2.7 - 5.5V operation.

S.LượngĐơn giá
128,000
1027,400
10026,600

Còn hàng:
435 sản phẩm

ATmega8L-8PU
ATmega8L-8PU

- Kiểu chân: DIP(28); Hãng: ATMEL;

- Program memory: 8K bytes Flash, 1-Kbyte SRAM, 512 Byte EEPROM, 6 or 8 Channel 10-bit ADC, Up to 8Mhz, 2.7 - 5.5V operation.

S.LượngĐơn giá
128,000
1027,400
10026,600

Còn hàng:
100 sản phẩm

ATmega8A-PU
ATmega8A-PU

- Kiểu chân: DIP(28); Hãng: ATMEL;

- Program memory: 8K bytes Flash, 1-Kbyte SRAM, 512 Byte EEPROM, 6 or 8 Channel 10-bit ADC, Up to 16Mhz, 4.5 - 5.5V operation.

S.LượngĐơn giá
134,000
1033,300
10032,300

Còn hàng:
148 sản phẩm

ATmega16A-AU
ATmega16A-AU

- Kiểu chân: TQFP(44); Hãng: ATMEL;

- Flash Program Memory: 16-Kbyte, 1-Kbyte SRAM, 512 Byte EEPROM, 8 Channel 10-bit ADC, JTAG interface for on-chip-debug, Up to 16 Mhz, 2.7 - 5.5V operation.

S.LượngĐơn giá
153,000
1051,900
10050,400

Còn hàng:
47 sản phẩm

ATMega16L-8PU
ATMega16L-8PU

- Kiểu chân: DIP(40); Hãng: ATMEL;

- Flash Program Memory: 16-Kbyte, 1-Kbyte SRAM, 512 Byte EEPROM, 8 Channel 10-bit ADC, JTAG interface for on-chip-debug, Up to 8 Mhz, 2.7 - 5.5V operation.

S.LượngĐơn giá
151,000
1050,000
10048,500

Còn hàng:
50 sản phẩm

ATmega16A-PU
ATmega16A-PU

- Kiểu chân: DIP(40); Hãng: ATMEL;

- Flash Program Memory: 16-Kbyte, 1-Kbyte SRAM, 512 Byte EEPROM, 8 Channel 10-bit ADC, JTAG interface for on-chip-debug, Up to 16 Mhz, 2.7 - 5.5V operation.

S.LượngĐơn giá
153,000
1051,900
10050,400

Còn hàng:
159 sản phẩm

ATmega32A-AU
ATmega32A-AU

- Kiểu chân: TQFP(44); Hãng: ATMEL;

- Program memory: 32K bytes Flash, 2-Kbyte SRAM, 1-Kbyte EEPROM, 8 Channel 10-bit ADC, JTAG interface for on-chip-debug, Up to 16Mhz, 2.7 - 5.5V operation.

S.LượngĐơn giá
153,000
1051,900
10050,400

Còn hàng:
48 sản phẩm

ATmega32A-PU
ATmega32A-PU

- Kiểu chân: DIP(40); Hãng: ATMEL;

- Program memory: 32K bytes Flash, 2-Kbyte SRAM, 1-Kbyte EEPROM, 8 Channel 10-bit ADC, JTAG interface for on-chip-debug, Up to 16Mhz, 2.7 - 5.5V operation.

S.LượngĐơn giá
170,000
1068,600
10066,500

Còn hàng:
110 sản phẩm

 
Back to top