AT89xx MCUs

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
AT89C4051-24PU
AT89C4051-24PU

- Kiểu chân: DIP(20); Hãng: ATMEL;

- Program memory: 4K bytes Flash, Max. Operating Frequency: 24 MHz, Max. I/O Pin: 15, UART : 1, SRAM: 128 Bytes, Vcc: 2.7 to 6.0V.

S.LượngĐơn giá
121,000
1020,600
10020,000

Còn hàng:
50 sản phẩm

AT89S52-24PU
AT89S52-24PU

- Kiểu chân: DIP(40); Hãng: ATMEL;

- Program memory: 8K bytes Flash, Max. Operating Frequency: 33 MHz, Max. I/O Pin: 32, UART : 1, SRAM: 256 Bytes, Vcc: 4 to 5.5V.

S.LượngĐơn giá
118,000
1017,600
10017,100

Còn hàng:
48 sản phẩm

 
Back to top