Cảm biến - Sensors

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
Mắt thu hồng ngoại 0038B
Mắt thu hồng ngoại 0038B

Mắt thu hồng ngoại 0038B Infrared IR Receiver 

- Kiểu chân: DIP(3)  khoảng cách chân 2.54mm, Hãng: VISHAY;

- Điện Áp: 3-5V

S.LượngĐơn giá
19,000
108,800
1008,600

Còn hàng:
100 sản phẩm

DS18B20
DS18B20

Cảm biến nhiệt (One-Wire Digital Thermometer)

- Kiểu chân: TO-92(3); Hãng: Dallas;

- Interface: 1-Wire, resolution: 9-12bit;

- Accuracy: ±0.5°C, Vcc: 3.0V to 5.5V;

S.LượngĐơn giá
123,000
1022,500
10021,900

Còn hàng:
88 sản phẩm

LM35DZ
LM35DZ

Cảm biến nhiệt LM35DZ Analog Thermometer

- Kiểu chân: TO92(3), Hãng: National Semiconductor;

- Accuracy: ±0.5oC, Scale: 10.0mV/°C, -55° to +150°C;

- Vcc: 4 to 30V, <60µA.

S.LượngĐơn giá
118,000
1017,600
10017,100

Còn hàng:
100 sản phẩm

ENC-03MB
ENC-03MB

Cảm biến rung-Piezoelectric Vibrating Gyroscopes

- Mã sản phẩm: ENC-03MB.

- Kiểu chân: SMD(4); Hãng: muRata (JPN);

- Dải đo: +/-300deg./sec., phân dải: 0.67mV/deg./sec.;

- Vcc: 2.7 to 5.25V;

S.LượngĐơn giá
1140,000
10137,200
100133,000

Còn hàng:
45 sản phẩm

MPXV5050GC6U
MPXV5050GC6U

Cảm biến áp suất - Differential pressure Sensor

- Kiểu chân: SMD(8) - CASE-482A-01;

- Hãng: Freescale;

- Pressure Range: 0 - 50kPa, Accuracy: ±2.5% VFSS, Sensitivity: 90mV/kPa, Output: 0.2 - 4.7V, VCC: 4.75 - 5.25VDC / 7mA.

S.LượngĐơn giá
1295,000
10289,100
100280,300

Còn hàng:
10 sản phẩm

MPXAZ4115A
MPXAZ4115A

 Cảm biến áp suất- Absolute pressure Sensor

- Kiểu chân: SMD(8) - CASE-482A-01;

- Hãng: Freescale;

- Pressure Range: 15 - 115kPa, Accuracy: ±1.5% VFSS, Sensitivity: 45.9mV/kPa; Output: 0.2 - 4.7V, VCC: 4.85 - 5.35VDC / 7mA.

S.LượngĐơn giá
1340,000
10333,200
100323,000

Còn hàng:
40 sản phẩm

 
Back to top