Header

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
PCB Header 2
PCB Header 2

PCB Bus Header male 2.54mm

- Kiểu chân: DIP(2);

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với Wire Bus 2.

S.LượngĐơn giá
1200
10200
100200

Còn hàng:
2000 sản phẩm

PCB Header 3
PCB Header 3

PCB Bus Header male 2.54mm

- Kiểu chân: DIP(3);

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với Wire Bus 3.

S.LượngĐơn giá
1300
10300
100300

Còn hàng:
2000 sản phẩm

PCB Header 4
PCB Header 4

PCB Bus Header male 2.54mm

- Kiểu chân: DIP(4);

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với Wire Bus 4.

S.LượngĐơn giá
1300
10300
100300

Còn hàng:
2000 sản phẩm

PCB Header 5
PCB Header 5

PCB Bus Header male 2.54mm

- Kiểu chân: DIP(5);

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với Wire Bus 5.

S.LượngĐơn giá
1400
10400
100400

Còn hàng:
2000 sản phẩm

PCB Header 5-RA
PCB Header 5-RA

PCB Bus Header male 2.54mm

- Kiểu chân: DIP(5); Right Angle (Chân cong)

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với Wire Bus 5.

S.LượngĐơn giá
1500
10500
100500

Còn hàng:
1000 sản phẩm

PCB Header 6
PCB Header 6

PCB Bus Header male 2.54mm

- Kiểu chân: DIP(6);

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với Wire Bus 6.

S.LượngĐơn giá
1500
10500
100500

Còn hàng:
2000 sản phẩm

PCB Header 6-RA
PCB Header 6-RA

PCB Bus Header male 2.54mm

- Kiểu chân: DIP(6); Right Angle (Chân cong)

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với Wire Bus 6.

S.LượngĐơn giá
1600
10600
100600

Còn hàng:
1000 sản phẩm

PCB Header 8
PCB Header 8

PCB Bus Header male 2.54mm

- Kiểu chân: DIP(8);

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với Wire Bus 8.

S.LượngĐơn giá
1600
10600
100600

Còn hàng:
1000 sản phẩm

PCB Header 10
PCB Header 10

PCB Bus Header male 2.54mm

- Kiểu chân: DIP(10);

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với Wire Bus 10.

S.LượngĐơn giá
1800
10800
100800

Còn hàng:
2000 sản phẩm

 
Back to top