IR Remote control

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
PT2249
PT2249

- Kiểu chân: DIP(16); Hãng: PTC;

- IC Infrared Remote Control Receiver, Vcc=5.0V (max 5.5V), Storage temperature: -65oC ~ +150oC.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
100 sản phẩm

PT2248
PT2248

- Kiểu chân: DIP(16); Hãng: PTC;

- IC Infrared Remote Control Transmitter, Vcc=2.2 ~ 5.0V, Multiple Keying (Max: 6 Keys).

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
100 sản phẩm

 
Back to top