IDC Cable

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
2.54mm IDC Cable 10 ways
2.54mm IDC Cable 10 ways

- 2.54mm, 10 ways IDC Cable;

- Volt: 300V; Color: Gray;

- Nhà sx: China.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
76 sản phẩm

2.54mm IDC Cable 14 ways
2.54mm IDC Cable 14 ways

- 2.54mm, 14 ways IDC Cable;

- Volt: 300V; Color: Gray;

- Nhà sx: China.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
76 sản phẩm

2.54mm IDC Cable 16 ways
2.54mm IDC Cable 16 ways

- 2.54mm, 16 ways IDC Cable;

- Volt: 300V; Color: Gray;

- Nhà sx: China.

S.LượngĐơn giá
17,000
106,900
1006,700

Còn hàng:
150 sản phẩm

2.54mm IDC Cable 20 ways
2.54mm IDC Cable 20 ways

- 2.54mm, 20 ways IDC Cable;

- Volt: 300V; Color: Gray;

- Nhà sx: China.

S.LượngĐơn giá
18,000
107,800
1007,600

Còn hàng:
76 sản phẩm

 
Back to top