STM8 MCUs

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
STM8S003F3P6
STM8S003F3P6

- Kiểu chân: TSSOP(20); Hãng: STM;

- Core: 16MHz STM8S 8-bit MCU, 8 Kbytes Flash, 128 bytes data EEPROM, 10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I2C...

S.LượngĐơn giá
115,000
1014,700
10014,300

Còn hàng:
100 sản phẩm

STM8S103F3P6
STM8S103F3P6

- Kiểu chân: TSSOP(20); Hãng: STM;

- Core: 16MHz STM8S 8-bit MCU, 8 Kbytes Flash, 128 bytes data EEPROM, 10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I2C...

Giá: Liên hệ

Còn hàng:
0 sản phẩm

STM8S103K3T6
STM8S103K3T6

- Kiểu chân: LQFP(32); Hãng: STM;

- Core: 16MHz STM8S 8-bit MCU, 8 Kbytes Flash, 640 bytes data EEPROM, 10-bit ADC, 3 timers, UART, SPI, I2C...

S.LượngĐơn giá
115,000
1014,700
10014,300

Còn hàng:
50 sản phẩm

STM8S105S4T6C
STM8S105S4T6C

 - Kiểu chân: LQFP(44); Hãng: STM;

- Core: 16MHz STM8S 8-bit MCU, 16 Kbytes Flash, 2K bytes RAM, 10-bit ADC,  UART, SPI, I2C...

S.LượngĐơn giá
128,000
1027,400
10026,600

Còn hàng:
5 sản phẩm

STM8S105C6T6
STM8S105C6T6

- Kiểu chân: LQFP(48); Hãng: STM;

- Core: 16MHz STM8S 8-bit MCU, 32 Kbytes Flash, 2K bytes RAM, 10-bit ADC,  UART, SPI, I2C...

S.LượngĐơn giá
130,000
1029,400
10028,500

Còn hàng:
50 sản phẩm

 
Back to top