Antenna

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
433M Antenna 5CM
433M Antenna 5CM

315M 433M Antenna 5cm

- Connector: SMA Male (Straight);

- Hãng: China;

- Frequency Range: 315/433 MHz, Gain: 2dBi, Max power: 50W, Impedance: 50Ω, Length: 5cm.

S.LượngĐơn giá
115,000
1014,700
10014,300

Còn hàng:
50 sản phẩm

GSM Antenna 5cm
GSM Antenna 5cm

GSM/GPRS Antenna 5cm

- Connector: SMA Male (Right Angle);

- Hãng: China;

- Frequency Range: 800/900/1800/1900 MHz, Gain: 2dBi, Max power: 50W, Impedance: 50Ω, Length: 5cm.

S.LượngĐơn giá
115,000
1014,700
10014,300

Còn hàng:
50 sản phẩm

GSM Antenna 10cm
GSM Antenna 10cm

GSM/GPRS Antenna 10.5cm

Connector: SMA Male (Right Angle); 
Freq: 800/900/1800/1900(MHz);
Gain: 3dBi, VSWR<=1.5;
Max power: 50W, Impedance: 50Ω; Size:11D×105L(MM).
Nhà sx: China
S.LượngĐơn giá
122,000
1021,600
10020,900

Còn hàng:
50 sản phẩm

GSM I-Bar Antenna 1m
GSM I-Bar Antenna 1m

GSM/GPRS I-Bar Antenna 1m

- Connector: SMA Male; Hãng: China;

- Frequency Range: 800/900/1800/1900/2100 MHz, Band width: 50MHz, Gain: 3dBi, Max power: 50W, Impedance: 50Ω, Cable Length: 1m.

S.LượngĐơn giá
125,000
1024,500
10023,800

Còn hàng:
50 sản phẩm

GSM/3G Antenna 20cm
GSM/3G Antenna 20cm

GSM/3G Antenna 20cm

- Kiểu: SMA Male (Straight/Right Angle/Rotation); Hãng: China;
- Freq: 800/900/1800/1900/2100(MHz); Gain: 3dBi, VSWR<=1.5; Max power: 50W, Impedance: 50Ω; Size:11D×210L(MM).
S.LượngĐơn giá
140,000
1039,200
10038,000

Còn hàng:
50 sản phẩm

GSM/3G Antenna 3m
GSM/3G Antenna 3m

3G/GSM Magnetic Antenna

Connector: SMA Male; 
Freq: 800/900/1800/1900/2100(MHz);
Gain: 3dBi, VSWR<=1.5;
Max power: 50W, Impedance: 50Ω;
Cable length: 3M; Size:30Dx110H(MM). 50g
Hãng sx: China
S.LượngĐơn giá
150,000
1049,000
10047,500

Còn hàng:
50 sản phẩm

GPS antenna
GPS antenna

GPS Antenna - strong magnetic base 

- Connector: SMA Male; Hãng: China;

- Center Frequency: 1575.42MHz±3MHz, Band Width: 10MHz, Impendence: 50Ω, V.S.W.R:  ≤1.5, Gain: 28±3 dBi(LNA), Supply Voltage: DC3.0~5.0V, Cable length: 3m.

S.LượngĐơn giá
170,000
1068,600
10066,500

Còn hàng:
60 sản phẩm

2.4G Antenna (SMA Female)
2.4G Antenna (SMA Female)

2.4G Antenna (WIFI, BlueTooth, Wireless...)

- Connector: SMA Female (Straight/Right Angle/Rotation); Hãng: China;

- Frequency Range: 2400 MHz, Gain: 3dBi, Max power: 50W, Impedance: 50Ω, Length: 10.5cm.

S.LượngĐơn giá
125,000
1024,500
10023,800

Còn hàng:
50 sản phẩm

2.4G Antenna (SMA Male)
2.4G Antenna (SMA Male)

2.4G Antenna (WIFI, BlueTooth, Wireless...)

- Connector: SMA male (Straight/Right Angle/Rotation); Hãng: China;

- Frequency Range: 2400 MHz, Gain: 3dBi, Max power: 50W, Impedance: 50Ω, Length: 10.5cm.

S.LượngĐơn giá
125,000
1024,500
10023,800

Còn hàng:
50 sản phẩm

2.4G Antenna 5dB 19.5CM
2.4G Antenna 5dB 19.5CM

2.4G Antenna (WIFI, BlueTooth, Wireless...)

- Connector: SMA Female (Straight/Right Angle/Rotation); Hãng: China;

- Frequency Range: 2400 MHz, Gain: 5dBi, Max power: 50W, Impedance: 50Ω, Length: 19.5cm.

S.LượngĐơn giá
140,000
1039,200
10038,000

Còn hàng:
50 sản phẩm

433M Antenna 3m
433M Antenna 3m

433M/315M Magnetic Antenna

- Connector: SMA Male; Hãng: China;

- Frequency Range: 433MHz/315Mhz, Band Width: 20MHz, Input Impendence: 50Ω, Gain: 3dBi, Cable length: 1.5m.

S.LượngĐơn giá
135,000
1034,300
10033,300

Còn hàng:
50 sản phẩm

 
Back to top