Công tắc gạt-DIP Switches

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
DIPSW02-R
DIPSW02-R

DIP Switch - RED
- Kiểu chân: DIP(4); Hãng: China;
- Chuyển mạch loại gạt, chân cắm, màu đỏ.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

DIPSW03-R
DIPSW03-R

DIP Switch - RED
- Kiểu chân: DIP(6); Hãng: China;
- Chuyển mạch loại gạt, chân cắm, màu đỏ.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
200 sản phẩm

DIPSW04-R
DIPSW04-R

DIP Switch - RED
- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: China;
- Chuyển mạch loại gạt, chân cắm, màu đỏ.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
12,800
102,700
1002,700

Còn hàng:
200 sản phẩm

DIPSW06-R
DIPSW06-R

DIP Switch - RED
- Kiểu chân: DIP(12); Hãng: China;
- Chuyển mạch loại gạt, chân cắm, màu đỏ.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

DIPSW08-R
DIPSW08-R

DIP Switch - RED
- Kiểu chân: DIP(16); Hãng: China;
- Chuyển mạch loại gạt, chân cắm, màu đỏ.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
200 sản phẩm

 
Back to top