IC Sockets

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
IC Socket 8-pin/300
IC Socket 8-pin/300

IC Socket 8-pin DIP-300

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: China;

- 8-PIN IC Socket, DIP-300.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
1500
10500
100500

Còn hàng:
540 sản phẩm

IC Socket 14-pin/300
IC Socket 14-pin/300

IC Socket 14-pin DIP-300

- Kiểu chân: DIP(14); Hãng: China;

- 14-PIN IC Socket, DIP-300.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
1500
10500
100500

Còn hàng:
509 sản phẩm

IC Socket 16-pin/300
IC Socket 16-pin/300

IC Socket 16-pin DIP-300

- Kiểu chân: DIP(16); Hãng: China;

- 16-PIN IC Socket, DIP-300.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
1500
10500
100500

Còn hàng:
510 sản phẩm

IC Socket 18-pin/300
IC Socket 18-pin/300

IC Socket 18-pin DIP-300

- Kiểu chân: DIP(18); Hãng: China;

- 18-PIN IC Socket, DIP-300.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
1700
10700
100700

Còn hàng:
0 sản phẩm

IC Socket 20-pin/300
IC Socket 20-pin/300

IC Socket 20-pin DIP-300

- Kiểu chân: DIP(20); Hãng: China;

- 20-PIN IC Socket, DIP-300.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
11,000
101,000
1001,000

Còn hàng:
504 sản phẩm

IC Socket 28-pin/300
IC Socket 28-pin/300

IC Socket 28-pin DIP-300

- Kiểu chân: DIP(28); Hãng: China;

- 28-PIN IC Socket, DIP-300.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
11,200
101,200
1001,100

Còn hàng:
510 sản phẩm

IC Socket 28-pin/600
IC Socket 28-pin/600

IC Socket 28-pin DIP-600

- Kiểu chân: DIP(28); Hãng: China;

- 28-PIN IC Socket, DIP-600.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
11,200
101,200
1001,100

Còn hàng:
1020 sản phẩm

IC Socket 32-pin/600
IC Socket 32-pin/600

IC Socket 32-pin DIP-600

- Kiểu chân: DIP(32); Hãng: China;

- 32-PIN IC Socket, DIP-600.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
11,400
101,400
1001,300

Còn hàng:
510 sản phẩm

IC Socket 40-pin/600
IC Socket 40-pin/600

IC Socket 40-pin DIP-600

- Kiểu chân: DIP(40); Hãng: China;

- 40-PIN IC Socket, DIP-600.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
11,500
101,500
1001,400

Còn hàng:
504 sản phẩm

40-P ZIF Socket 300 (Gold)
40-P ZIF Socket 300 (Gold)

 

40 Pin ZIF Socket (Đế sập IC vạn năng)

- Kiểu chân: 40P (2x20);

- Pitch: 2.54mm;

- Dùng cho các loại IC từ 8-40 chân cắm;

- Nhà sx: China.

S.LượngĐơn giá
117,000
1016,700
10016,200

Còn hàng:
100 sản phẩm

 
Back to top