Terminal/Blocks

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
Fix Block 3.81mm 2-Pin
Fix Block 3.81mm 2-Pin

Fix Terminal Block 3.81mm 2-pin

- Kiểu chân: DIP(2); Hãng: China;
- Rated voltage: 300V, Rated current: 10A
- Pitch: 3.81mm, Pin diameter: 1.1mm.

S.LượngĐơn giá
11,500
101,500
1001,400

Còn hàng:
2000 sản phẩm

Fix Block 3.81mm 3-Pin
Fix Block 3.81mm 3-Pin

Fix Terminal Block 3.81mm 3-pin

- Kiểu chân: DIP(3); Hãng: China;
- Rated voltage: 300V, Rated current: 10A
- Pitch: 3.81mm, Pin diameter: 1.1mm.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
2000 sản phẩm

Fix Block 5.08mm 2-Pin
Fix Block 5.08mm 2-Pin

Fix Terminal Block 5.08mm 2-pin

- Kiểu chân: DIP(2); Hãng: China;
- Rated voltage: 300V, Rated current: 10A
- Pitch: 5.08mm, Pin diameter: 1.1mm.

S.LượngĐơn giá
11,500
101,500
1001,400

Còn hàng:
2000 sản phẩm

Fix Block 5.08mm 3-Pin
Fix Block 5.08mm 3-Pin

Fix Terminal Block 5.08mm 3-pin

- Kiểu chân: DIP(3); Hãng: China;
- Rated voltage: 300V, Rated current: 10A
- Pitch: 5.08mm, Pin diameter: 1.1mm.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
2000 sản phẩm

Pluggable Block 3.81mm 2-Pin
Pluggable Block 3.81mm 2-Pin

Pluggable Terminal Block 3.81mm 2-pin

- Kiểu chân: DIP(2); Hãng: China;
- Rated voltage: 300V, Rated current: 8A
- Pitch: 3.81mm, Pin diameter: 1.2mm.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
300 sản phẩm

Pluggable Block 3.81mm 3-Pin
Pluggable Block 3.81mm 3-Pin

Pluggable Terminal Block 3.81mm 3-pin

- Kiểu chân: DIP(4); Hãng: China;
- Rated voltage: 300V, Rated current: 8A
- Pitch: 3.81mm, Pin diameter: 1.2mm.

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
1000 sản phẩm

Pluggable Block 3.81mm 4-Pin
Pluggable Block 3.81mm 4-Pin

Pluggable Terminal Block 3.81mm 4-pin

- Kiểu chân: DIP(4); Hãng: China;
- Rated voltage: 300V, Rated current: 8A
- Pitch: 3.81mm, Pin diameter: 1.2mm.

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
200 sản phẩm

Pluggable Block 5.08mm 2-Pin
Pluggable Block 5.08mm 2-Pin

Pluggable Terminal Block 5.08mm 2-pin

- Kiểu chân: DIP(2); Hãng: China;
- Rated voltage: 300V, Rated current: 10A
- Pitch: 5.08mm, Pin diameter: 1.5mm.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
2200 sản phẩm

Pluggable Block 5.08mm 3-Pin
Pluggable Block 5.08mm 3-Pin

Pluggable Terminal Block 5.08mm 3-pin

- Kiểu chân: DIP(3); Hãng: China;
- Rated voltage: 300V, Rated current: 10A
- Pitch: 5.08mm, Pin diameter: 1.5mm.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
2000 sản phẩm

Pluggable Block 5.08mm 4-Pin
Pluggable Block 5.08mm 4-Pin

Pluggable Terminal Block 5.08mm 4-pin

- Kiểu chân: DIP(4); Hãng: China;
- Rated voltage: 300V, Rated current: 10A
- Pitch: 5.08mm, Pin diameter: 1.5mm.

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
2000 sản phẩm

 
Back to top