D-Sub

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
DB9-PF
DB9-PF

DB9-PF Connector

- DB-9 (9-pin) Female Connector;

- PCB (Printed Circuit Board) Mount Connector;

- Right-angle connector; 

- Black color.

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
500 sản phẩm

DB9-PM
DB9-PM

DB9-PM Connector

- DB-9 (9-pin) Male Connector;

- PCB (Printed Circuit Board) Mount Connector;

- Right-angle connector;

- Black color.

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
500 sản phẩm

DB9-WF
DB9-WF

DB9-WF Connector

- DB-9 (9-pin) Wire Female connector;

- Blue color.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
500 sản phẩm

DB9-WM
DB9-WM

 

DB9-WM Connector

- DB-9 (9-pin) Wire male connector;

- Blue color.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
300 sản phẩm

DB9-Shield
DB9-Shield

DB9-Shield

-  Plastick hood D-Sub Cover for DB9 Connector;

- Gray color.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
1000 sản phẩm

RS232 Cable
RS232 Cable

Dây cable RS232

- Kiểu chân: BD9; Hãng: China;
- Cáp nối RS-232 dài 1.5m, chuyển đổi DB9 male và DB9 female (cáp nối thẳng).

S.LượngĐơn giá
119,000
1018,600
10018,100

Còn hàng:
0 sản phẩm

DB15-PF
DB15-PF

DB15-PF Connector

- DB-15 (15-pin) Female Connector;

- PCB (Printed Circuit Board) Mount Connector;

- Right-Angle connector;

- Black color.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
500 sản phẩm

DB15-PM
DB15-PM

DB15-PM Connector

- DB-15 (15-pin) Male Connector;

- PCB (Printed Circuit Board) Mount Connector;

- Right-Angle connector;

- Black color.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
500 sản phẩm

DB25-PF
DB25-PF

 

DB25-PF Connector

- DB-25 (25-pin) Male Connector;

- PCB (Printed Circuit Board) Mount Connector;

- Right-Angle connector;

- Black color.

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
200 sản phẩm

DB25-PM
DB25-PM

 

DB25-PM Connector

- DB-25 (25-pin) Male Connector;

- PCB (Printed Circuit Board) Mount Connector;

- Right-angle connector;

- Black color.

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
200 sản phẩm

DB25-WF
DB25-WF

 

DB25-WF Connector

- DB-25 (25-pin) Wire Female connector;

- Blue color.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

DB25-WM
DB25-WM

 

DB25-WM Connector

- DB-25 (25-pin) Wire Male connector;

- Blue color.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

DB25-Shield
DB25-Shield

 

DB25-Shield

-  Plastick hood D-Sub Cover for DB25 Connector;

- Gray color.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
500 sản phẩm

 
Back to top