IDC Con.

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
10-PIN Male Box Header
10-PIN Male Box Header

- 2.54mm, 10PIN, Male Box Header;

- Kiểu chân: DIP(10);

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
11,500
101,500
1001,400

Còn hàng:
298 sản phẩm

10-PIN Male Box Header RA
10-PIN Male Box Header RA

- 2.54mm, 10PIN, Male Box Header;

- Kiểu chân: DIP(10)-RA( Right Angle);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
260 sản phẩm

10-PIN IDC socket connector
10-PIN IDC socket connector

 

-  2.54mm, 10PIN, IDC Socket Connector;

- Kiểu chân: DIP(10);

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
298 sản phẩm

12-PIN Male Box Header
12-PIN Male Box Header

- 2.54mm, 12PIN, Male Box Header;

- Kiểu chân: DIP(12);

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

12-PIN IDC Socket Connector
12-PIN IDC Socket Connector

- 2.54mm, 12PIN, IDC Socket Connector;

- Kiểu chân: DIP(12);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

14-PIN Male Box Header
14-PIN Male Box Header

- 2.54mm, 14PIN, Male Box Header;

- Kiểu chân: DIP(14) Thẳng;

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

14-PIN Male Box Header RA
14-PIN Male Box Header RA

- 2.54mm, 14PIN, Male Box Header;

- Kiểu chân: DIP(14)-RA( Right Angle);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
200 sản phẩm

14-PIN IDC Socket Connector
14-PIN IDC Socket Connector

-  2.54mm, 14PIN, IDC Socket Connector;

- Kiểu chân: DIP(14);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

16-PIN Male Box Header
16-PIN Male Box Header

- 2.54mm, 16PIN, Male Box Header;

- Kiểu chân: DIP(16) thẳng;

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

16-PIN Male Box Header RA
16-PIN Male Box Header RA

- 2.54mm, 16PIN, Male Box Header;

- Kiểu chân: DIP(16)-RA( Right Angle);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
180 sản phẩm

16-PIN IDC Socket Connector
16-PIN IDC Socket Connector

-  2.54mm, 16PIN, IDC Socket Connector;

- Kiểu chân: DIP(16);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

20-PIN Male Box Header
20-PIN Male Box Header

- 2.54mm, 20PIN, Male Box Header;

- Kiểu chân: DIP(20);

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
200 sản phẩm

20-PIN Male Box Header RA
20-PIN Male Box Header RA

- 2.54mm, 20PIN, Male Box Header;

- Kiểu chân: DIP(20)-RA( Right Angle);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
160 sản phẩm

20-PIN IDC Socket Connector
20-PIN IDC Socket Connector

-  2.54mm, 20PIN, IDC Socket Connector;

- Kiểu chân: DIP(20);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

 
Back to top