Jumper header

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
1.27mm 1x40 male pin header
1.27mm 1x40 male pin header

-  1.27mm, 1x40Pin, single row, male pin header, straight;

-  Kiểu chân: DIP(40);

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
100 sản phẩm

1.27mm 1x40 Female pin header
1.27mm 1x40 Female pin header

1.27mm, 1x40 Pin, single row, Female socket connector, straight;

- Kiểu chân: DIP(40);

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
100 sản phẩm

1.27mm 2x30 SMD Female Pin Header
1.27mm 2x30 SMD Female Pin Header

Female 60-pin connector
- Kiểu chân: SMD(60); Hãng: China;
- Female 60-pin (30x2) SMD, Pitch: 1.27mm, Gold plated pad;
- Dùng cho các module: SIM300C / SIM340C / SIM508C / SIM548C/SIM908C.

S.LượngĐơn giá
113,000
1012,700
10012,400

Còn hàng:
50 sản phẩm

1.27mm 2x40 male pin header
1.27mm 2x40 male pin header

-  1.27mm, 2x40Pin, double row, male pin header, straight;

-  Kiểu chân: DIP(80);

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
200 sản phẩm

1.27mm 2x40 Female Pin Header
1.27mm 2x40 Female Pin Header

 

- 1.27mm, 2x40 Pin, double row, Female socket connector, straight;

- Kiểu chân: DIP(80);

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
18,000
107,800
1007,600

Còn hàng:
120 sản phẩm

2.00mm 1x40 Male Pin Header
2.00mm 1x40 Male Pin Header

 

- 2.00mm,  40Pin, single row, male pin header, straight;

- Kiểu chân: SIP(40);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
200 sản phẩm

2.00mm 1x40 Female Pin Header
2.00mm 1x40 Female Pin Header

 

- 2.00mm,  40Pin, single row, Female pin header, straight;

- Kiểu chân: SIP(40);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
200 sản phẩm

2.00mm 2x40 Male Pin Header
2.00mm 2x40 Male Pin Header

- 2.00mm,  2x40Pin, double row, male pin header, straight;

- Kiểu chân: DIP(80);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
200 sản phẩm

2.00mm 2x40 Female Pin Header
2.00mm 2x40 Female Pin Header

 

- 2.00mm,  2x40Pin, double row, Female pin header, straight;

- Kiểu chân: DIP(80);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
200 sản phẩm

2.54mm 1x40 male pin header
2.54mm 1x40 male pin header

- 2.54mm,  40Pin, single row, male pin header, straight;

- Kiểu chân: SIP(40);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
11,500
101,500
1001,400

Còn hàng:
300 sản phẩm

2.54mm 1x40 male pin header RA (gold)
2.54mm 1x40 male pin header RA (gold)

 

- 2.54mm,  40Pin, single row, male pin header, Right Angle (Chân cong);

- Kiểu chân: SIP(40);

- Nhà sản xuất: CHINA

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

2.54mm 1x40 Female Pin Header
2.54mm 1x40 Female Pin Header

- 2.54mm,  40Pin, single row, Female socket connector, straight;

- Kiểu chân: SIP(40);

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
300 sản phẩm

2.54mm 2-pin Jumper
2.54mm 2-pin Jumper

 

- 2.54mmX 6.5mm(Height) Mini Jumper;

- Black color;

- Kiểu chân: DIP(2);

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
1200
10200
100200

Còn hàng:
0 sản phẩm

2.54mm 2x5 Female Pin Header
2.54mm 2x5 Female Pin Header

- 2.54mm,  2x5Pin, double row, Female socket connector;

- Kiểu chân: DIP (10);

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
1800
10800
100800

Còn hàng:
200 sản phẩm

2.54mm 2x16 Female Pin Header
2.54mm 2x16 Female Pin Header

- 2.54mm,  2x16Pin, double row, Female socket connector;

- Kiểu chân: DIP (32);

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
0 sản phẩm

2.54mm 2x40 male pin header
2.54mm 2x40 male pin header

 

- 2.54mm, 2x40 Pin, double row, male pin header, straight;

- Kiểu chân: DIP(80);

- Nhà sản xuất: CHINA.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
300 sản phẩm

 
Back to top