Diode LEDs

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
LED 3mm Red Green Yellow
LED 3mm Red Green Yellow

LED 3mm chân ngắn, phủ màu Đỏ, Xanh, Vàng

- Kiểu chân: SIP(2), Hãng sx: China;

- Red, Green, Yellow Color, IF = 20mA, VF = 2.0 ~ 2.5V;

Bán theo gói 10 con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
1000 sản phẩm

LED 3mm Red-Green A chung
LED 3mm Red-Green A chung

LED 3mm Red-Green (Anot chung), Chân dài, vỏ trong

- Kiểu chân: SIP(2),Hãng sx: China;

- Red-Green Color, IF=20mA, VF=2.0~2.5V;

Bán theo gói 10 con.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
1000 sản phẩm

LED 3mm Red-Green K chung
LED 3mm Red-Green K chung

 

LED 3mm Red-Green (Katot chung), chân dài, vỏ trong

- Kiểu chân: SIP(2), Hãng sx: China;

- Red-Green Color, IF=20mA, VF=2.0~2.5V;

Bán theo gói 10 con.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
1000 sản phẩm

LED 5mm Red Green Yellow
LED 5mm Red Green Yellow

LED 5mm chân ngắn, phủ màu Đỏ, Xanh, vàng.

- Kiểu chân: SIP(2), Hãng sx: China;

- Red, Green, Yellow Color, IF = 20mA, VF = 2.0 ~ 2.5V;

Bán theo gói 10 con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
3000 sản phẩm

LED Vuông 2x5x7 Red Green Yellow
LED Vuông 2x5x7 Red Green Yellow

LED 2x5x7mm vuông, chân ngắn, phủ màu Đỏ, Xanh, Vàng

- Kiểu chân: SIP(2), Hãng sx: China;

- Red, Green, Yellow Color, IF = 20mA, VF = 2.0 ~ 2.5V;

Bán theo gói 10 con.

 

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
1000 sản phẩm

LED 5mm Red Green Yellow White vỏ trong
LED 5mm Red Green Yellow White vỏ trong

LED 5mm Đỏ, Xanh vàng, Vàng cam, Trắng ( vỏ trong, chân ngắn)

- Kiểu chân: SIP(2), Hãng sx: China;

- Red, Green, yellow, white Water Color, IF = 20~25mA, VF = 3.0 ~ 3.5V, Viewing Angle: 30deg.

Bán theo gói 10 con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
1000 sản phẩm

LED 5mm Red-Green A chung Vỏ đục
LED 5mm Red-Green A chung Vỏ đục

LED 5mm Red-Green (Anot chung), chân dài, vỏ đục

- Kiểu chân: SIP(2), Hãng sx: China;

- Red-Green Color, IF=20mA, VF=2.0~2.5V;

Bán theo gói 10 con.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
1000 sản phẩm

LED 5mm Red-Green K chung vỏ đục
LED 5mm Red-Green K chung vỏ đục

LED 5mm Red-Green (Katot chung), chân dài, vỏ đục.

- Kiểu chân: SIP(2), Hãng sx: China;

- Red-Green Color, IF=20mA, VF=2.0~2.5V;

Bán theo gói 10 con.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
1000 sản phẩm

 
Back to top