LCD Displays

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
LCD-C1602A-GY-3V3
LCD-C1602A-GY-3V3

16x2 Character LCD

- Nhà sản xuất: China

- Dark text on Yellow/green background with LED backlight; Power: +3V3.

- Extenal dimension: 80.0x36.0x13.5 (mm); View area: 64.5x16.2 (mm);

S.LượngĐơn giá
160,000
1058,800
10057,000

Còn hàng:
43 sản phẩm

LCD-C1602A-GY
LCD-C1602A-GY

16x2 Character LCD

- Nhà sản xuất: China

- Dark text on Yellow/green background with LED backlight; Power: +5V.

- Extenal dimension: 80.0x36.0x13.5 (mm); View area: 64.5x16.2 (mm);

S.LượngĐơn giá
155,000
1053,900
10052,300

Còn hàng:
100 sản phẩm

LCD-C1604A-GY
LCD-C1604A-GY

16x4 Character LCD

- Nhà sản xuất: China

- Dark text on Yellow/green background with LED backlight; Power: +5V.

- Extenal dimension: 87.0 x 60.0 x 13.5 (mm); View area: 62.0 x 27.2 (mm);

S.LượngĐơn giá
1130,000
10127,400
100123,500

Còn hàng:
55 sản phẩm

LCD-C2002B-GY
LCD-C2002B-GY

20x2 Character LCD

- Nhà sản xuất: China

- Dark text on Yellow/green background with LED backlight; Power: +5V.

- Extenal dimension: 116.0 x 37.0 x 13.5 (mm); View area: 80.0 x 18.6 (mm);

S.LượngĐơn giá
1120,000
10117,600
100114,000

Còn hàng:
50 sản phẩm

LCD-C2004A-GY
LCD-C2004A-GY

20x4 Character LCD

- Nhà sản xuất: China

- Dark text on Yellow/green background with LED backlight; Power: +5V.

- Extenal dimension: 98.0 x 60.0 x 13.5 (mm); View area: 76.0 x 25.2 (mm);

Giá: Liên hệ

Còn hàng:
0 sản phẩm

 
Back to top