Trở dán

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
Trở 0402-5%
Trở 0402-5%

±5% 1/16W SMD-0402 chip Resistor

- Các trị số: 0R, 10R, 22R, 47R, 47K, 1M

- Kiểu chân: SMD0402(2); 

- Hãng SX: TA-I Technology;

Bán theo gói 100pcs.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
9900 sản phẩm

Trở 0603-5%
Trở 0603-5%

±5% 1/10W SMD-0603 chip Resistor

- Các trị số: 0R, 1R, 10R, 22R, 33R, 47R, 56R, 68R, 82R, 101, 121, 151, 201, 221, 331, 471, 561, 102, 122, 152, 182,  202, 222, 272, 332, 392, 472, 562, 682, 822, 103, 123, 153, 183, 223, 333, 473, 563, 683, 823, 104, 124, 154, 204, 224, 334, 474.

- Kiểu chân: SMD0603(2); 

- Hãng SX: ROYALOHM/ UNIOHM;

Bán theo gói 100pcs.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
5000 sản phẩm

Trở 0805-5%
Trở 0805-5%

±5% 1/8W SMD-0805 chip Resistor

- Các trị số: 0R, 1R, 3.3R, 4.7R, 10R, 12R, 22R, 27R, 33R, 47R, 51R, 56R, 68R, 82R, 101, 121, 151, 181, 201, 221, 271, 331, 391, 471, 561, 681, 821, 102, 122, 132, 152, 182, 202, 222, 272, 332, 392, 472, 562, 682, 822, 103, 123, 153, 183, 223, 273, 333, 473, 563, 683, 823, 104, 124, 154, 184, 224, 274, 334, 474, 564, 105, 155, 225.

- Kiểu chân: SMD0805(2); 

- Hãng SX: TA-I Technology;

Bán theo gói 100pcs.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
9900 sản phẩm

Trở 0805-1%
Trở 0805-1%

±1% 1/8W SMD-0805 chip Resistor

- Các trị số: 10R, 12.4R, 38.3R, 47R, 68R, 101, 221, 241, 331, 561, 821, 1K, 1.05K, 1.5K, 1.58K, 2.2K, 2.49K, 3.3K, 4.7K, 5.6K, 6.8K, 8.2K, 10K, 22K, 33K, 38.3K, 47K, 68K, 100K, 120K. 

- Kiểu chân: SMD0805(2); 

- Hãng SX: TA-I Technology;

Bán theo gói 100pcs.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
5000 sản phẩm

 
Back to top