Trở cắm

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
R1/8W-5%
R1/8W-5%

R1/8W±5%Though Hole Resistor

- Các trị số: 22R; 33R; 47R; 56R; 82R; 100R; 180R; 220R; 270R; 330R; 470R; 560R; 680R; 820R; 1K; 1K2; 1K5; 1K8; 2K; 2K2; 2K7; 3K3; 3K9; 4K7; 5K6; 6K2; 7K5; 8K2; 10K; 12K; 15K; 18K; 20K; 22K; 27K; 33K; 39K; 47K; 56K; 68K; 75K; 82K; 100K; 120K; 150K; 220K; 330K; 470K; 560K; 680K; 820K; 1M.

- Kiểu chân: DIP(2); Hãng: China.

Bán theo gói 100pcs.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
2900 sản phẩm

R1/4W-5%
R1/4W-5%

R1/4W ±5%Though Hole Resistor

- Các trị số: 0.5R;10R; 22R; 33R; 47R; 51R; 56R; 68R; 82R; 100R; 120R; 150R; 180R; 220R; 270R; 330R; 470R; 560R; 680R; 820R; 1K; 1K2; 1K5; 1K8; 2K2; 2K7; 3K3; 3K9; 4K7; 5K6; 6K8; 7K5; 8K2; 10K; 12K; 15K; 18K; 22K; 27K; 33K; 39K; 47K; 56K; 68K; 75K; 82K; 100K; 120K; 150K; 180K; 220K; 330K; 470K; 560K; 680K; 820K; 1M; 1.5M; 2.2M.

- Kiểu chân: DIP(2);Hãng: China.

Bán theo gói 100pcs.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
3000 sản phẩm

R1W-5%
R1W-5%

R1W±5%Though Hole Resistor

- Các trị số: 220K.

- Kiểu chân: DIP(2);  Hãng: China.

Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
1 sản phẩm

R2W-5%
R2W-5%

R2W±5%Though Hole Resistor

- Các trị số: 470K.

- Kiểu chân: DIP(2); Hãng: China.

Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
3 sản phẩm

R5W-5%-1R
R5W-5%-1R

1R±5% 5W Though Hole Resistor

- Kiểu chân: DIP(2); 

- Hãng: China;

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
500 sản phẩm

 
Back to top