Trở băng

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
RNA09-102J
RNA09-102J

1K±5% 9-Pin Network Resistor

- Kiểu chân: SIP(9), 8 resistors; 

- Hãng SX: China;

S.LượngĐơn giá
11,500
101,500
1001,400

Còn hàng:
200 sản phẩm

RNA09-472J
RNA09-472J

4.7K±5% 9-Pin Network Resistor

- Kiểu chân: SIP(9), 8 resistors; 

- Hãng SX: China;

S.LượngĐơn giá
11,500
101,500
1001,400

Còn hàng:
1000 sản phẩm

RNA09-103J
RNA09-103J

10K±5% 9-Pin Network Resistor

- Kiểu chân: SIP(9), 8 resistors; 

- Hãng SX: China;

S.LượngĐơn giá
11,500
101,500
1001,400

Còn hàng:
1000 sản phẩm

 
Back to top