SMD0805

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
Tụ 0805 10pF-10nF
Tụ 0805 10pF-10nF

50V ±10% chip Capacitor

- Các trị số: 10pF, 12pF, 15pF, 18pF, 22pF, 27pF, 33pF, 39pF, 47pF, 68pF, 100pF,150pF, 220pF, 330pF, 470pF, 560pF, 680pF, 1nF, 2.2nF, 4.7nF, 6.8nF, 10nF

- Kiểu chân: SMD0805(2); 4.000pcs/reel; 

- Hãng SX: Yageo;

Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
4000 sản phẩm

Tụ 0805 22nF-68nF
Tụ 0805 22nF-68nF

16V ±10% chip Capacitor

- Các trị số: 223 (22nF), 333 (33nF), 473 (47nF), 683 (68nF)

- Kiểu chân: SMD0805(2); 4.000pcs/reel; 

- Hãng SX: SAMSUNG/Yageo;

Bán theo gói 10 con.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
4000 sản phẩm

Tụ 0805 100nF
Tụ 0805 100nF

16V ±10% chip Capacitor

- Các trị số: 104 (100nF)

- Kiểu chân: SMD0805(2); 4.000pcs/reel; 

- Hãng SX: SAMSUNG;

Bán theo gói 10 con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
4000 sản phẩm

Tụ 0805 220nF-225
Tụ 0805 220nF-225

16V ±10% X7R chip Capacitor

- Các trị số: 224 (220nF); 474 (470nF); 105 (1uF); 225 (2.2uF)

- Kiểu chân: SMD0805(2); 2.000pcs/reel; 

- Hãng SX: SAMSUNG;

Bán theo gói 10 con.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
2000 sản phẩm

Tụ 0805 475-106
Tụ 0805 475-106

16V ±10% X7R chip Capacitor

- Các trị số: 475 (4.7uF); 106 (10uF).

- Kiểu chân: SMD0805(2); 2.000pcs/reel; 

- Hãng SX: SAMSUNG;

Bán theo gói 10 con.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
2000 sản phẩm

 
Back to top