SMD0603

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
Tụ 0603 2.2pF-10nF
Tụ 0603 2.2pF-10nF

50V ±10% chip Capacitor

- Các trị số: 2.2pF, 2.7pF, 4.7pF, 6.8pF, 8.2pF 10pF, 15pF, 22pF, 27pF, 33pF, 39pF, 47pF, 100pF, 220pF, 102 (1nF), 2.2nF, 4.7nF, 6.8nF, 103(10nF)

- Kiểu chân: SMD0603(2); 4.000pcs/reel; 

- Hãng SX: Yageo; SAMSUNG

Bán theo gói: 2,000đ/10con.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
3900 sản phẩm

Tụ 0603 22nF-220nF
Tụ 0603 22nF-220nF

50V ±10% chip Capacitor

- Các trị số: 223(22nF), 473(47nF), 683(68nF), 104(100nF), 224(220nF).

- Kiểu chân: SMD0603(2); 4.000pcs/reel; 

- Hãng SX: Yageo; SAMSUNG

Bán theo gói: 3,000đ/10con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
3900 sản phẩm

Tụ 0603 105 1uF
Tụ 0603 105 1uF

16V ±10% chip Capacitor

- Các trị số: 105 (1uF)

- Kiểu chân: SMD0603(2); 4.000pcs/reel; 

- Hãng SX: Yageo; SAMSUNG

Bán theo gói: 4,000đ/10con.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
3900 sản phẩm

Tụ 0603 475 4.7uF
Tụ 0603 475 4.7uF

4.7uF/6.3V ±10% X5R chip Capacitor

- Kiểu chân: SMD0603(2); 4.000pcs/reel; 

- Hãng SX: Yageo;

Bán theo gói: 4,000đ/10con.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
3900 sản phẩm

Tụ 0603 106 10uF
Tụ 0603 106 10uF

10uF/6.3V ±10% X5R chip Capacitor

- Kiểu chân: SMD0603(2); 4.000pcs/reel; 

- Hãng SX: Yageo;

Bán theo gói: 4,000đ/10con.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
3900 sản phẩm

 
Back to top