Tụ nhôm

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
SMD3054-1uF/50V
SMD3054-1uF/50V

1uF/50V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size A (3.0 x 5.4 mm), 2000pcs/Reel

Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
18,000
107,800
1007,600

Còn hàng:
2000 sản phẩm

SMD3054-2.2uF/35V
SMD3054-2.2uF/35V

2.2uF/35V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size A (3.0 x 5.4 mm), 2000pcs/Reel

Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
18,000
107,800
1007,600

Còn hàng:
2000 sản phẩm

SMD3054-3.3uF/35V
SMD3054-3.3uF/35V

3.3uF/35V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size A (3.0 x 5.4 mm), 2000pcs/Reel

Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
19,000
108,800
1008,600

Còn hàng:
2000 sản phẩm

SMD3054-4.7uF/35V
SMD3054-4.7uF/35V

4.7uF/35V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size A (3.0 x 5.4 mm), 2000pcs/Reel

Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
19,000
108,800
1008,600

Còn hàng:
2000 sản phẩm

SMD4054-10uF/16V
SMD4054-10uF/16V

10uF/16V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size B (4.0 x 5.4 mm), 2000pcs/Reel

Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
110,000
109,800
1009,500

Còn hàng:
2000 sản phẩm

SMD4054-22uF/16V
SMD4054-22uF/16V

22uF/16V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size B (4.0 x 5.4 mm), 2000pcs/Reel

Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
110,000
109,800
1009,500

Còn hàng:
2000 sản phẩm

SMD5054-33uF/16V
SMD5054-33uF/16V

33uF/16V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size C (5.0 x 5.4 mm), 1000pcs/Reel

Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
111,000
1010,800
10010,500

Còn hàng:
1000 sản phẩm

SMD6354-47uF/25V
SMD6354-47uF/25V

47uF/25V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size D (6.3 x 5.4 mm), 1000pcs/Reel

Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
112,000
1011,800
10011,400

Còn hàng:
1000 sản phẩm

SMD6354-100uF/16V
SMD6354-100uF/16V

100uF/16V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size D (6.3 x 5.4 mm), 1000pcs/Reel

Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
112,000
1011,800
10011,400

Còn hàng:
1000 sản phẩm

SMD6377-220uF/16V
SMD6377-220uF/16V

220uF/16V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size D8 (6.3 x 7.7 mm), 1000pcs/Reel

Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
115,000
1014,700
10014,300

Còn hàng:
1000 sản phẩm

SMD100102-330uF/25V
SMD100102-330uF/25V

330uF/25V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Sanyo;

- Size G (10.0 x 10.2 mm), 500pcs/Reel

Bán theo con.

 

 

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
1000 sản phẩm

SMD100102-330uF/35V
SMD100102-330uF/35V

330uF/35V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size G (10.0 x 10.2 mm), 500pcs/Reel

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
500 sản phẩm

SMD80102-470uF/16V
SMD80102-470uF/16V

470uF/16V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size F (8.0 x 10.2 mm), 500pcs/Reel

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
500 sản phẩm

SMD100102-680uF/16V
SMD100102-680uF/16V

680uF/16V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size G (10.0 x 10.2 mm), 500pcs/Reel

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
500 sản phẩm

SMD100102-1000uF/10V
SMD100102-1000uF/10V

1000uF/10V SMD Alumilum Capacitor

- Kiểu chân: SMD(2), Hãng SX: Panasonic;

- Size G (10.0 x 10.2 mm), 500pcs/Reel

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
300 sản phẩm

 
Back to top