Tụ hóa

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
C4070-1uF/50V
C4070-1uF/50V

1uF/50V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 4x7

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói: 2,500đ/10con.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C4070-2.2uF/50V
C4070-2.2uF/50V

2.2uF/50V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 4x7

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói: 2,500đ/10con.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C4070-3.3uF/50V
C4070-3.3uF/50V

3.3uF/50V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 4x7

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói: 2,500đ/10 con.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C4070-4.7uF/50V
C4070-4.7uF/50V

4.7uF/50V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 4x7

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói: 2,500đ/10con.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C5011-10uF/50V
C5011-10uF/50V

10uF/50V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); Size(MM): 5x11 hoặc 4x7

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói 2,500đ/10con.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C5011-22uF/25V
C5011-22uF/25V

22uF/25V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 5x11

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói: 3,000đ/10 con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C5011-33uF/35V
C5011-33uF/35V

33uF/35V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 5x11

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói: 3,000đ/10 con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C6370-47uF/50V
C6370-47uF/50V

47uF/50V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 6.3x7

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói: 3,500đ/10 con

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C5070-100uF/16V
C5070-100uF/16V

100uF/16V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 5x7

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói 3,500đ/10con.

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C6312-100uF/25V
C6312-100uF/25V

100uF/25V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 6.3x12

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói 4,000đ/10con.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C8012-100uF/50V
C8012-100uF/50V

100uF/50V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); Size(MM): 8x12

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói 5,000đ/10con.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
500 sản phẩm

C6312-220uF/16V
C6312-220uF/16V

220uF/16V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 6.3x12

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói 4,000đ/10con.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C6312-220uF/25V
C6312-220uF/25V

220uF/25V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 6.3x12

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói: 4,000đ/10con.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C6311-330uF/16V
C6311-330uF/16V

330uF/16V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 6.3x11

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói: 4,000đ/10con.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C8011-330uF/25V
C8011-330uF/25V

330uF/25V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 8x11

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói:5,000đ/10con.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
1000 sản phẩm

C8016-330uF/35V
C8016-330uF/35V

330uF/35V ±20% Electrolytic Capacitor

- Kiểu chân: DIP(2); SIZE(MM): 8x16

- Hãng SX: JWCO;

Bán theo gói: 6,000đ/10 con

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
1000 sản phẩm

 
Back to top