SMD Transistors

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
2SC3356
2SC3356

2SC3356 SMD NPN Transistor

- Kiểu chân: SOT23(3); Hãng: NEC; (3.000pcs/Reel).

- Low noise and high gain amplifier, Maximum ratings: VCBO=20V, VCEO=12V, VEBO=3.0V, IC=100mA, PT=200mW;

- Bán theo con. 

S.LượngĐơn giá
11,500
101,500
1001,400

Còn hàng:
2007 sản phẩm

J41CG (TIP41-SMD)
J41CG (TIP41-SMD)

J41CG (TIP41C-SMD) 100V/6A NPN Power SMD Transistor

- Kiểu chân: TO-252; Hãng SX: ON;

- Medium Power Linear Switching Transistor, Maximum ratings: VCEO:100V, VEBO:6V, IC:5A;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
100 sản phẩm

MJD41C- ON
MJD41C- ON

MDJ41C (TIP41C-SMD) 100V/6A NPN Power SMD Transistor ON semiconductor

- Kiểu chân: TO-252; Hãng SX: ON;

- Medium Power Linear Switching Transistor, Maximum ratings: VCEO:100V, VEBO:6V, IC:5A;

- Bán theo con

S.LượngĐơn giá
110,000
109,800
1009,500

Còn hàng:
100 sản phẩm

A1015LT1-BA
A1015LT1-BA

A1015LT1-BA SMD PNP Transistor

- Kiểu chân: SOT23(3); Hãng: Toshiba;

- Low noise and high gain amplifier, Maximum ratings: VCBO=-50V, VCEO=-50V, VEBO=-5.0V, IC=-150mA, PCM=200mW;

- Bán theo gói 10pcs (3.000pcs/Reel).

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
4003 sản phẩm

C1815LT1-HF
C1815LT1-HF

C1815LT1-HF SMD NPN Transistor

- Kiểu chân: SOT23(3); Hãng: Toshiba;

- Low noise and high gain amplifier, Maximum ratings: VCBO=60V, VCEO=50V, IC=150mA, PCM=200mW;

- Bán theo gói 10pcs (3.000pcs/Reel).

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
3757 sản phẩm

C945LT1-CR
C945LT1-CR

C945LT1-CR SMD NPN Transistor

- Kiểu chân: SOT23(3); Hãng: Fairchild;

- Low noise and high gain amplifier, Maximum ratings: VCBO=60V, VCEO=50V, IC=150mA, PCM=200mW;

- Bán theo gói 10pcs (3.000pcs/Reel).

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
2001 sản phẩm

MMBT3904-1A
MMBT3904-1A

MMBT3904-1A SMD NPN Transistor

- Kiểu chân: SOT23(3); Hãng: Fairchild;

- General purpose amplifier and switch, Maximum ratings: VCBO=60V, VCEO=40V, IC=200mA, P=350mW;

- Bán theo gói 10pcs (3.000pcs/Reel).

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
3912 sản phẩm

MMBT3906-2A
MMBT3906-2A

MMBT3906-2A SMD PNP Transistor

- Kiểu chân: SOT23(3); Hãng: Fairchild;

- General purpose amplifier and switch, Maximum ratings: VCBO=-40V, VCEO=-40V, IC=-200mA, P=350mW;

- Bán theo gói 10pcs (3.000pcs/Reel).

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
3717 sản phẩm

MMBTA42
MMBTA42

MMBTA42 SMD NPN Transistor

- Kiểu chân: SOT23(3); Hãng: Fairchild;

- Designed for high voltage driver applications, Maximum ratings: VCBO=300V, VCEO=300V, IC=500mA, P=350mW;

- Bán theo gói 10pcs (3.000pcs/Reel).

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
1230 sản phẩm

MMBTA92
MMBTA92

MMBTA92 SMD PNP Transistor

- Kiểu chân: SOT23(3); Hãng: Fairchild;

- Designed for high voltage driver applications, Maximum ratings: VCBO=-300V, VCEO=-300V, IC=-500mA, P=350mW;

- Bán theo gói 10pcs (3.000pcs/Reel).

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
1400 sản phẩm

MMBT2222A-1P
MMBT2222A-1P

MMBT2222A-1P SMD NPN Transistor

- Kiểu chân: SOT23(3); Hãng: Fairchild;

- Medium power amplifier and switch, Maximum ratings: VCBO=75V, VCEO=40V, IC=1000mA, P=350mW;

- Bán theo gói 10pcs (3.000pcs/Reel).

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
2005 sản phẩm

 
Back to top