DIP Transistors

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
2N3904
2N3904

2N3904 TO-92 40V/200mA NPN Transistor

- Kiểu chân: TO-92(3); Hãng: Motorola;

- General purpose amplifier and switch, Maximum ratings: VCEO: 40V, VCBO: 60V, VEBO: 6.0V, IC: 200mA, FT: 300MHz

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
2000 sản phẩm

2N3906
2N3906

2N3906 TO-92 40V/200mA PNP Transistor

- Kiểu chân: TO-92(3); Hãng: Motorola;

- General purpose amplifier and switch, Maximum ratings: VCEO: -40V, VCBO: -60V, VEBO: -6.0V, IC: -200mA, FT: 300MHz

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
2000 sản phẩm

2SA1015
2SA1015

2SA1015 TO-92 50V/150mA PNP Transistor

- Kiểu chân: TO-92(3); Hãng: Toshiba (Thailand);

- Audio Frequency General Purpose Amplifier, Maximum ratings: VCEO: -50V, VEBO: -5.0V, IC: -150mA, FT: 80MHz;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
1980 sản phẩm

2SC1815
2SC1815

2SC1815 TO-92 50V/150mA NPN Transistor

- Kiểu chân: TO-92(3); Hãng: Toshiba (Thailand);

- Audio Frequency General Purpose Amplifier, Maximum ratings: VCEO: 50V, VEBO: 6.0V, IC: 150mA, FT: 80MHz;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
950 sản phẩm

KSC945-G
KSC945-G

2SC945 TO-92 50V/100mA NPN Transistor

- Kiểu chân: TO-92(3); Hãng: Fairchild;

- AF amplifier and low speed switching, Maximum ratings: VCEO: 50V, VEBO: 5.0V, IC: 100mA, FT: 450MHz;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
2000 sản phẩm

A42
A42

A42 TO-92 300V/500mA NPN Transistor

- Kiểu chân: TO-92(3); Hãng: Fairchild;

- High voltage driver, Maximum ratings: VCEO: 300V, VEBO: 5.0V, IC: 500mA, FT: 50MHz;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
2000 sản phẩm

A92
A92

A92 TO-92 300V/500mA PNP Transistor

- Kiểu chân: TO-92(3); Hãng: Fairchild;

- High voltage driver, Maximum ratings: VCEO: -300V, VEBO: -5.0V, IC: -500mA, FT: 50MHz;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
2000 sản phẩm

KSA1013
KSA1013

KSA1013 TO-92 160V/1A PNP Transistor

- Kiểu chân: TO-92L(3); Hãng: Fairchild;

- Bipolar Small Signal, Maximum ratings: VCEO:-160V, VEBO:-6V, IC:-1A, FT:50MHz;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
18,000
107,800
1007,600

Còn hàng:
940 sản phẩm

KSC2383
KSC2383

KSA2383 TO-92 160V/1A NPN Transistor

- Kiểu chân: TO-92L(3); Hãng: Fairchild;

- Bipolar Small Signal, Maximum ratings: VCEO:160V, VEBO:6V, IC:1A, FT:50MHz;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
18,000
107,800
1007,600

Còn hàng:
980 sản phẩm

TIP122
TIP122

TIP122 - 100V/5A NPN Darlington Transistor

- Kiểu chân: TO-220(3); Hãng: STM;

- Medium Power Linear Switching Darlington Transistor, Maximum ratings: VCEO: 100V, VEBO: 5V, IC: 5A;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
195 sản phẩm

TIP127
TIP127

TIP127 - 100V/5A PNP Darlington Transistor

- Kiểu chân: TO-220(3); Hãng: STM;

- Medium Power Linear Switching Darlington Transistor, Maximum ratings: VCEO:-100V, VEBO:-5V, IC:-5A;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

TIP41C
TIP41C

TIP41C - 100V/6A NPN Power Transistor

- Kiểu chân: TO-220(3); Hãng: Fairchild;

- Medium Power Linear Switching Transistor, Maximum ratings: VCEO:100V, VEBO:6V, IC:5A;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
100 sản phẩm

TIP42C
TIP42C

TIP42C - 100V/6A PNP Power Transistor

- Kiểu chân: TO-220(3); Hãng: Fairchild;

- Medium Power Linear Switching Transistor, Maximum ratings: VCEO:-100V, VEBO:-6V, IC:-5A;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
100 sản phẩm

FJP13009H2TU
FJP13009H2TU

FJP13009H2TU- High-Voltage Fast-Switching NPN Power Transistor

- Kiểu chân: TO-220(3); Hãng: Fairchild;

- High Voltage, High Switching Transistor, Maximum ratings: VCEO:400V, VEBO:9V, IC:12A;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
112,000
1011,800
10011,400

Còn hàng:
100 sản phẩm

 
Back to top