Zener Diodes

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
Zener 1W
Zener 1W

1N47xx  1W Power Zener Diodes

- Kiểu chân: DO-41(DIP2); Hãng: Semtech;

- Các trị số: 1N4728A(3V3), 1N4733A(5V1), 1N4742A(12V)

- Glass Zener Diodes, Vz–tolerance ± 5%

- Bán theo gói 10 con. 3,000đ/10 con.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
1000 sản phẩm

Zener 0.5W
Zener 0.5W

1N52xx – 3V/500mW Zener Diodes

- Các trị số: 3V; 5V1; 6V; 9V1; 12V; 15V; 20V; 30V; 51V.

1N5225B;1N5231B;1N5233B;1N5239B;1N5242B;1N5245B;1N5250B;1N5256B;1N5262B;

- Kiểu chân: DO-35(DIP2); Hãng: Semtech;

- Glass Zener Diodes, Vz–tolerance ± 5%

- Bán theo gói 10 con; 2,500đ/10con

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
10000 sản phẩm

BZT52C3V0
BZT52C3V0

BZT52C3V0 - 3V/500mW SMD Zener Diodes

- Kiểu chân:SOD123(SMD); Hãng:Diodes Inc;

- Suface mount Zener Diode, General Purpose, Medium Current, Plastic case;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
110,000
109,800
1009,500

Còn hàng:
2980 sản phẩm

BZT52C5V1
BZT52C5V1

BZT52C5V1 - 5V1/500mW SMD Zener Diodes

- Kiểu chân:SOD123(SMD); Hãng:Diodes Inc;

- Suface mount Zener Diode, General Purpose, Medium Current, Plastic case;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
110,000
109,800
1009,500

Còn hàng:
2990 sản phẩm

BZT52C9V1
BZT52C9V1

BZT52C9V1 - 9V1/500mW SMD Zener Diodes

- Kiểu chân:SOD123(SMD); Hãng:Diodes Inc;

- Suface mount Zener Diode, General Purpose, Medium Current, Plastic case;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
110,000
109,800
1009,500

Còn hàng:
2990 sản phẩm

BZT52C12
BZT52C12

BZT52C12 - 12V/500mW SMD Zener Diodes

- Kiểu chân:SOD123(SMD); Hãng:Diodes Inc;

- Suface mount Zener Diode, General Purpose, Medium Current, Plastic case;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
110,000
109,800
1009,500

Còn hàng:
2930 sản phẩm

BZT52C15
BZT52C15

BZT52C15 - 15V/500mW SMD Zener Diodes

- Kiểu chân:SOD123(SMD); Hãng:Diodes Inc;

- Suface mount Zener Diode, General Purpose, Medium Current, Plastic case;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
110,000
109,800
1009,500

Còn hàng:
2990 sản phẩm

BZT52C20
BZT52C20

BZT52C20 - 20V/500mW SMD Zener Diodes

- Kiểu chân:SOD123(SMD); Hãng:Diodes Inc;

- Suface mount Zener Diode, General Purpose, Medium Current, Plastic case;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
110,000
109,800
1009,500

Còn hàng:
2980 sản phẩm

BZT52C30
BZT52C30

BZT52C30 - 30V/500mW SMD Zener Diodes

- Kiểu chân:SOD123(SMD); Hãng:Diodes Inc;

- Suface mount Zener Diode, General Purpose, Medium Current, Plastic case;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
110,000
109,800
1009,500

Còn hàng:
2850 sản phẩm

BZT52C39
BZT52C39

BZT52C39 - 39V/500mW SMD Zener Diodes

- Kiểu chân:SOD123(SMD); Hãng:Diodes Inc;

- Suface mount Zener Diode, General Purpose, Medium Current, Plastic case;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
110,000
109,800
1009,500

Còn hàng:
2990 sản phẩm

BZT52C51
BZT52C51

BZT52C51 - 51V/500mW SMD Zener Diodes

- Kiểu chân:SOD123(SMD); Hãng:Diodes Inc;

- Suface mount Zener Diode, General Purpose, Medium Current, Plastic case;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
110,000
109,800
1009,500

Còn hàng:
2980 sản phẩm

 
Back to top