General Diodes

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
LL4148
LL4148

LL4148 SMD Switching Diode

- Kiểu chân: SOD80(2), 2.500pcs/Reel; Hãng: Semtech;

- VRM = 100V, VR = 70V,  IF(AV) = 200mA, Ptot=500mW

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
4980 sản phẩm

1N4148
1N4148

1N4148 - 200mA Switching Diode

- Kiểu chân: DO-35(2), 500pcs/bag; Hãng: Semtech;

- VRM = 100V, VR = 70V,  IF(AV) = 200mA, Ptot=500mW

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
2690 sản phẩm

1N4148WS
1N4148WS

1N4148WS - 200mA Switching Diode

- Kiểu chân: SOD-323, 3000pcs/reel; Hãng: DIODES;

- VRM = 100V, VR = 70V,  IF(AV) = 200mA, Ptot=500mW

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
3000 sản phẩm

1N4007
1N4007

1N4007 - 1A General Purpose Diode

- Kiểu chân: DO-41 (2), 1.000pcs/box; Hãng: Semtech;

- VRM = 1000V, IF(AV) = 1A, IFSM: 30A;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
2850 sản phẩm

1N4007-M7
1N4007-M7

1N4007-M7 - 1A General Purpose Diode

- Kiểu chân: DO-214AC (SMA2), 3.000pcs/Reel; Hãng: Toshiba;

- VRM = 1000V, IF(AV) = 1A, IFSM: 30A;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
2257 sản phẩm

1N5408
1N5408

1N5408 - 3A General Purpose Diode

- Kiểu chân: DO-201AD(2), 500pcs/box; Hãng: MIC;

- VRM = 1000V, IF(AV) = 3A, IFSM: 200A;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
18,000
107,800
1007,600

Còn hàng:
2860 sản phẩm

1N5408-S3M (SMB)
1N5408-S3M (SMB)

1N5408-S3M- 3A  General Purpose Diode

- Kiểu chân: DO-214AA (SMB).

- VRM = 1000V, IF(AV) = 3A, IFSM: 100A.

- Bán theo đơn vị 1 con (1 pcs)

S.LượngĐơn giá
11,200
101,200
1001,100

Còn hàng:
200 sản phẩm

1N5408-E3 (SMC)
1N5408-E3 (SMC)

1N5408-SM - 3A General Purpose Diode

- Kiểu chân: DO-214AB (SMC), Hãng: VISHAY;

- VRM = 1000V, IF(AV) = 3A, IFSM: 100A.

- Bán theo đơn vị 1 con (1 pcs)

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
840 sản phẩm

 
Back to top