Schottky Diodes

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
BAT85SMD
BAT85SMD

BAT85SMD - 200mA/30V Schottky Barrier Diode

- Kiểu chân: LL-34(SMD2); 2500pcs/reel;

- Hãng: PHILIPS-HOLLAND;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
11,200
101,200
1001,100

Còn hàng:
2450 sản phẩm

BAT85
BAT85

BAT85 - 200mA/30V Schottky Barrier Diode

- Kiểu chân: DO-34(DIP2);

- Hãng: SEMTECH;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
11,200
101,200
1001,100

Còn hàng:
2000 sản phẩm

SS14
SS14

SS14 - 1A/40V Schottky Barrier Diode

- Kiểu chân: DO-214AC (SMA), 2000pcs/Reel;

- Hãng: TOSHIBA;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
1600
10600
100600

Còn hàng:
2657 sản phẩm

SS24
SS24

SS24 - 2A/40V Schottky Barrier Diode

- Kiểu chân: DO-214AC (SMA), 2000pcs/Reel;

- Hãng: Toshiba;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
11,200
101,200
1001,100

Còn hàng:
2000 sản phẩm

SS34-VISHAY
SS34-VISHAY

SS34 - 3A/40V Schottky Barrier Diode

- Kiểu chân: DO-214AC (SMA), 1800pcs/Reel;

- Hãng: VISHAY;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
1830 sản phẩm

SS54-VISHAY
SS54-VISHAY

SS54 - 5A/40V Schottky Barrier Diode

- Kiểu chân: DO-214AB (SMC), 850pcs/Reel;

- Hãng: VISHAY;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
200 sản phẩm

1N5819
1N5819

1N5819 - 1A/40V Schottky Diode

- Kiểu chân: DO-201(DIP2); 1000pcs/box;

- Hãng: MIC;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
1700
10700
100700

Còn hàng:
2990 sản phẩm

1N5822
1N5822

1N5822 - 3A/40V Schottky Diode

- Kiểu chân: DO-201(DIP2); 1000pcs/box;

- Hãng: MIC;

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
11,200
101,200
1001,100

Còn hàng:
2720 sản phẩm

30BQ100PbF
30BQ100PbF

3A/100V SMD Schottky Barrier Diode

- Kiểu chân: DO-214AB-SMC(2), 3000pcs/Reel;

- Hãng: IR-International Rectifier;

- Bán theo gói 10pcs.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
1015 sản phẩm

 
Back to top