Comparators

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
LM393D
LM393D

- Kiểu chân: SOCI(8), Hãng: TI;
- Dual Differential Comparator, Single Supply or Dual Supplies, Vcc: 2V.. 36V.

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
100 sản phẩm

LM339N
LM339N

- Kiểu chân: DIP(14); Hãng: TI;

- Quad Different Comparator, Single Supply or Dual Supplies, Vcc: 2V.. 36V.

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
200 sản phẩm

LM339D
LM339D

Nhà sản xuất: Texas Instruments (TI)

- Kiểu chân: SOIC(14); Hãng: TI;

- Quad Different Comparator, Single Supply or Dual Supplies, Vcc: 2V.. 36V.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
100 sản phẩm

LM393N
LM393N

- Kiểu chân: DIP(8), Hãng: ST;
- Dual Differential Comparator, Single Supply or Dual Supplies, Vcc: 2V.. 36V.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
200 sản phẩm

 
Back to top