OPAmps

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
TL082CP
TL082CP

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: TI;

- IC OPAMP JFET 3MHZ DUAL, Voltage Supply Single/Dual: ±7V ~ 36V, ±3.5V ~ 18V, Current Supply: 1.4mA, Gain Bandwidth Product: 3MHz.

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
178 sản phẩm

TL084CN
TL084CN

- Kiểu chân: DIP(14); Hãng: ST;

- IC AMP J-FET QUAD OP, Voltage Supply Single/Dual: ±6V ~ 36V, ±3V ~ 18V, Current Supply: 1.4mA, Gain Bandwidth Product: 4MHz.

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
182 sản phẩm

LM358N
LM358N

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: ST;

- IC OP AMP LOW PWR DUAL, Voltage Supply Single/Dual: ±3V~30V/  ±1.5V ~ 15V, Current Supply: 700µA, Gain Bandwidth Product: 1.1MHz.

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
180 sản phẩm

LM358D
LM358D

- Kiểu chân: SOIC (8); Hãng: TI;

- Voltage Supply Single/Dual ±3 V ~ 30 V / ±1.5 V ~ 15 V, Gain Bandwidth product: 1.1MHz, Current  Supply: 700µA.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
180 sản phẩm

LM324D
LM324D

- Kiểu chân: SOIC (14); Hãng: TI;

- Low power quad operational amplifiers, 1.3MHz, 100dB, 375μA, 20 nA, Single supply: +3V .. +30V, Dual supplies: ±1.5V .. ±15V.

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
100 sản phẩm

LM324N
LM324N

- Kiểu chân: DIP (14); Hãng: TI;

- Low power quad operational amplifiers, 1.3MHz, 100dB, 375μA, 20 nA, Single supply: +3V .. +30V, Dual supplies: ±1.5V .. ±15V.

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
195 sản phẩm

 
Back to top