7-Seg 0.36

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
LED7-0.36x1-A/R (Anode, Red)
LED7-0.36x1-A/R (Anode, Red)

 

0.36"x 1 Anode RED 7-Segment LED

- Kiểu chân: DIP(10); Hãng SX: China;

- Single digit led numeric display;

- Size: 0.36" (9.14mm).(7.50x14.00x8.50)MM

S.LượngĐơn giá
14,500
104,400
1004,300

Còn hàng:
500 sản phẩm

LED7-0.36x2-A/R (Anode, Red)
LED7-0.36x2-A/R (Anode, Red)

0.36"x 2 Anode RED 7-Segment LED

- Kiểu chân: DIP(10); Hãng SX: China;

- 2-digit led numeric display;

- Size: 0.36" (9.14mm). (15.00x14.00x7.20)MM

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
200 sản phẩm

LED7-0.36x3-A/R (Anode, Red)
LED7-0.36x3-A/R (Anode, Red)

0.36"x 3 Anode RED 7-Segment LED

- Kiểu chân: DIP(11); Hãng SX: China;

- 3-digit led numeric display;

- Size: 0.36" (9.14mm). (22.50x14.00x7.20)MM 

S.LượngĐơn giá
18,000
107,800
1007,600

Còn hàng:
200 sản phẩm

LED7-0.36x4-A/R (Anode, Red)
LED7-0.36x4-A/R (Anode, Red)

0.36"x 4 Anode RED 7-Segment LED

- Kiểu chân: DIP(12); Hãng SX: China;

- 4-digit led numeric display;

- Size: 0.36" (9.14mm).(35.60x14.00x7.00)MM

S.LượngĐơn giá
19,500
109,300
1009,000

Còn hàng:
100 sản phẩm

 
Back to top