7-Seg 0.56

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
LED7-0.56x1-A/R (Anode, Red)
LED7-0.56x1-A/R (Anode, Red)

0.56"x 1 Anode RED 7-Segment LED

- Kiểu chân: DIP(10); Hãng SX: China;

- Single digit led numeric display;

- Size: 0.56" (14.20mm), (12.60x19.00x8.00)MM.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
416 sản phẩm

LED7-0.56x1-A/G (Anode, Green)
LED7-0.56x1-A/G (Anode, Green)

0.56"x 1 Anode GREEN 7-Segment LED

- Kiểu chân: DIP(10); Hãng SX: China;

- Single digit led numeric display;

- Size: 0.56" (14.20mm), 12.6 * 19 * 8.0mm.

S.LượngĐơn giá
13,500
103,400
1003,300

Còn hàng:
499 sản phẩm

LED7-0.56x2-A/R (Anode, Red)
LED7-0.56x2-A/R (Anode, Red)

0.56"x2 Anode RED 7-Segment LED

- Kiểu chân: DIP(10); Hãng SX: China;

- 2-digit led numeric display;

- Size: 0.56" (14.20mm), (25.00x19.00x 8.0)MM

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
200 sản phẩm

LED7-0.56x4-A/R (Anode, Red)
LED7-0.56x4-A/R (Anode, Red)

0.56"x 4 Anode RED 7-Segment LED

- Kiểu chân: DIP(12); Hãng SX: China;

- 4-digit led numeric display;

- Size: 0.56" (14.20mm), (50.3MMx19.00x8.00)MM.

S.LượngĐơn giá
19,500
109,300
1009,000

Còn hàng:
200 sản phẩm

LED7-0.56x4-A/R/Clock (Anode, Red, Clock)
LED7-0.56x4-A/R/Clock  (Anode, Red, Clock)

0.56"x 4 Anode Clock 7-Segment LED

- Kiểu chân: DIP(12); Hãng SX: China;

- 4-digit led numeric display with clock point;

- Size: 0.56" (14.20mm), (50.30x19.00x8.00)MM.

S.LượngĐơn giá
19,500
109,300
1009,000

Còn hàng:
50 sản phẩm

 
Back to top