Bus Wires

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
Wire Bus 2
Wire Bus 2

Dây cắm 2 đầu female 2.54mm 30CM

- Kiểu chân: DIP(2) female;

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với PCB Bus Header 2.

S.LượngĐơn giá
12,000
102,000
1001,900

Còn hàng:
500 sản phẩm

Wire Bus 3
Wire Bus 3

Dây cắm 2 đầu female 2.54mm 30CM

- Kiểu chân: DIP(3) female;

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với PCB Bus Header 3.

S.LượngĐơn giá
12,500
102,500
1002,400

Còn hàng:
500 sản phẩm

Wire Bus 4
Wire Bus 4

Dây cắm 2 đầu female 2.54mm 30CM

- Kiểu chân: DIP(4) female;

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với PCB Bus Header 4.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
500 sản phẩm

Wire Bus 5
Wire Bus 5

Dây cắm 2 đầu female 2.54mm 30CM

- Kiểu chân: DIP(5) female;

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với PCB Bus Header 5.

S.LượngĐơn giá
14,000
103,900
1003,800

Còn hàng:
500 sản phẩm

Wire Bus 6
Wire Bus 6

Dây cắm 2 đầu female 2.54mm 30CM

- Kiểu chân: DIP(6) female;

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với PCB Bus Header 6.

S.LượngĐơn giá
15,000
104,900
1004,800

Còn hàng:
500 sản phẩm

Wire Bus 8
Wire Bus 8

Dây cắm 2 đầu female 2.54mm 30CM

- Kiểu chân: DIP(8) female;

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với PCB Bus Header 8.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
500 sản phẩm

Wire bus 10
Wire bus 10

Dây cắm 2 đầu female 2.54mm 30CM

- Kiểu chân: DIP(10) female;

- Hãng: China;

- Khoảng cách chân: 2.54mm, Cắm với PCB Bus Header 10.

S.LượngĐơn giá
17,000
106,900
1006,700

Còn hàng:
200 sản phẩm

 
Back to top