Rơ-le (Relays)

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
SRD-5VDC-SL-C
SRD-5VDC-SL-C

SPDT Relay 5VDC

- Kiểu chân: DIP(5); Hãng: Songle;

- Contact Arrangement: 1 FORM C(SPDT), Coil Voltage:5V, Contact Rating: 10A/250VAC/30VDC,10A/125VAC/28VDC; Outline L x W x H: 19.1 x 15.5 x 15.3mm.

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
200 sản phẩm

SRD-12VDC-SL-C
SRD-12VDC-SL-C

SPDT Relay 12VDC

- Kiểu chân: DIP(5); Hãng: Songle;

- Contact Arrangement: 1 FORM C(SPDT), Coil Voltage:12V, Contact Rating: 10A/250VAC/30VDC,10A/125VAC/28VDC; Outline L x W x H: 19.1 x 15.5 x 15.3mm.

- Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
300 sản phẩm

HK4100F-DC5V-SHG
HK4100F-DC5V-SHG

SPDT Relay 5VDC

- Kiểu chân: DIP(6); Hãng: HUIKE;

- Contact Arrangement: 1 FORM C(SPDT), Coil Voltage: 5V, Contact Rating: 3A/250VAC, 3A/30VDC; Outline L x W x H: 15 x 10 x 15mm.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
100 sản phẩm

HK4100F-DC12V-SHG
HK4100F-DC12V-SHG

SPDT Relay 12VDC

- Kiểu chân: DIP(6); Hãng: HUIKE;

- Contact Arrangement: 1 FORM C(SPDT), Coil Voltage: 12V, Contact Rating: 3A/250VAC, 3A/30VDC; Outline L x W x H: 15 x 10 x 15mm.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
100 sản phẩm

HK4100F-DC24V-SHG
HK4100F-DC24V-SHG

SPDT Relay 24VDC

- Kiểu chân: DIP(6); Hãng: HUIKE;

- Contact Arrangement: 1 FORM C(SPDT), Coil Voltage: 24V, Contact Rating: 3A/250VAC, 3A/30VDC; Outline L x W x H: 15 x 10 x 15mm.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
16,000
105,900
1005,700

Còn hàng:
100 sản phẩm

HK19F-DC 5V-SHG
HK19F-DC 5V-SHG

DPDT Relay 5VDC

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: HUIKE;

- Contact Arrangement: 2 FORM C(DPDT), Coil Voltage: 5V, Contact Rating: 1A/125VAC, 2A/30VDC; Outline L x W x H: 20 x 10 x 15mm.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
19,000
108,800
1008,600

Còn hàng:
100 sản phẩm

HK19F-DC 12V-SHG
HK19F-DC 12V-SHG

DPDT Relay 12VDC

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: HUIKE;

- Contact Arrangement: 2 FORM C(DPDT), Coil Voltage: 12V, Contact Rating: 1A/125VAC, 2A/30VDC; Outline L x W x H: 20 x 10 x 15mm.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
19,000
108,800
1008,600

Còn hàng:
100 sản phẩm

HK19F-DC 24V-SHG
HK19F-DC 24V-SHG

DPDT Relay 24VDC

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: HUIKE;

- Contact Arrangement: 2 FORM C(DPDT), Coil Voltage: 24V, Contact Rating: 1A/125VAC, 2A/30VDC; Outline L x W x H: 20 x 10 x 15mm.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
19,000
108,800
1008,600

Còn hàng:
100 sản phẩm

Relay RY5W-K
Relay RY5W-K

DPDT Relay 5VDC

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: Fujitsu Components;

- Contact Arrangement: 2 FORM C(DPDT), Coil Voltage: 5V, Contact Rating: 0.5A/120VAC, 1A/24VDC, 0.3A 60VDC; Outline L x W x H: 20.2 x 9.8 x 12.5mm.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
122,000
1021,600
10020,900

Còn hàng:
50 sản phẩm

Relay RY12W-K
Relay RY12W-K

DPDT Relay 12VDC

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: Fujitsu Components;

- Contact Arrangement: 2 FORM C (DPDT), Coil Voltage: 12V, Contact Rating: 0.5A/120VAC, 1A/24VDC, 0.3A 60VDC; Outline L x W x H: 20.2 x 9.8 x 12.5mm.

Bán theo con.

S.LượngĐơn giá
122,000
1021,600
10020,900

Còn hàng:
50 sản phẩm

 
Back to top