GPS Modules

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
GR-89
GR-89

GR-89 GPS Receiver Module

- Kiểu chân: SMD(30); Hãng: Holux;

- L1/CA code, 20-channel, Accuracy: 7m, Update rate 1 Hz, Two full duplex serial communication; Protocol Support: NMEA-0183, SiRF Binary, AI3/F; Vcc=3.3V ~ 5.5VDC/65mA.

S.LượngĐơn giá
1310,000
10303,800
100294,500

Còn hàng:
3 sản phẩm

UB-9329
UB-9329

UB-9329 GPS Module (thay thế UB-93)

- Kiểu chân: SMD(28); Hãng: Holux;

- L1/CA code, 22-channel, Accuracy: 3m, Update rate 1 Hz, Two full duplex serial communication; Protocol Support: NMEA-0183; Vcc=3.0V ~ 4.3VDC/20mA.

S.LượngĐơn giá
1230,000
10225,400
100218,500

Còn hàng:
10 sản phẩm

 
Back to top