Switching Regulators

Mã hàng Mô tả Giá bán Add to cart
TPS54332
TPS54332

TPS54332DDA

3.5-A, 28-V, 1-MHz, Step-Down DC-DC Converter With Eco-Mode™

Adjustable Voltage Output: 0.8V to 26.04V 3.5A; Input: 3.5V to 28V; 1MHz Step-Down Converter

Kiểu Chân :  SOIC(8); Hãng :  TI;

Xuất xứ :  Chính hãng

S.LượngĐơn giá
130,000
1029,400
10028,500

Còn hàng:
50 sản phẩm

LM2575S-ADJ
LM2575S-ADJ

- Kiểu chân: TO263(5); Hãng: National Semiconductor;

- Step-Down Voltage Regulator: Adjustable Voltage Output: 1.23V to 37V, 1A; Voltage Input 4V ~ 40V, Frequency Switching: 52kHz.

S.LượngĐơn giá
17,000
106,900
1006,700

Còn hàng:
200 sản phẩm

LM2576S-5.0
LM2576S-5.0

- Kiểu chân: TO263(5); Hãng: National Semiconductor;

- Step-Down Voltage Regulator: Voltage Output 5V/3A; Voltage Input up to 40V, Frequency Switching: 52kHz.

S.LượngĐơn giá
16,500
106,400
1006,200

Còn hàng:
193 sản phẩm

LM2576T-5.0
LM2576T-5.0

- Kiểu chân: TO220(5); Hãng: National Semiconductor;

- Step-Down Voltage Regulator: Voltage Output 5V/3A; Voltage Input up to 40V, Frequency Switching: 52kHz.

S.LượngĐơn giá
17,000
106,900
1006,700

Còn hàng:
195 sản phẩm

LM2576T-12
LM2576T-12

- Kiểu chân: TO220(5); Hãng: National Semiconductor;

- Step-Down Voltage Regulator: Voltage Output 12V/3A; Voltage Input up to 40V, Frequency Switching: 52kHz.

S.LượngĐơn giá
17,000
106,900
1006,700

Còn hàng:
50 sản phẩm

LM2576S-ADJ
LM2576S-ADJ

- Kiểu chân: TO263(5); Hãng: STM;

- Step-Down Voltage Regulator: Adjustable Voltage Output: 1.23V to 37V, 3A; Voltage Input 4V ~ 40V, Frequency Switching: 52kHz.

S.LượngĐơn giá
16,500
106,400
1006,200

Còn hàng:
265 sản phẩm

LM2576T-ADJ
LM2576T-ADJ

- Kiểu chân: TO220(5); Hãng: STM;

- Step-Down Voltage Regulator: Adjustable Voltage Output: 1.23V to 37V, 3A; Voltage Input 4V ~ 40V, Frequency Switching: 52kHz.

S.LượngĐơn giá
17,000
106,900
1006,700

Còn hàng:
198 sản phẩm

LM2596S-5.0
LM2596S-5.0

- Kiểu chân: TO263(5); Hãng: National Semiconductor;

- Step-Down Voltage Regulator: Voltage Output 5V/3A; Voltage Input 4.5V ~ 40V, Frequency Switching: 150kHz.

S.LượngĐơn giá
17,000
106,900
1006,700

Còn hàng:
100 sản phẩm

LM2596T-5.0
LM2596T-5.0

- Kiểu chân: TO220(5); Hãng: National Semiconductor;

- Step-Down Voltage Regulator: Voltage Output 5V/3A; Voltage Input 4.5V ~ 40V, Frequency Switching: 150kHz.

S.LượngĐơn giá
17,500
107,400
1007,100

Còn hàng:
100 sản phẩm

LM2596T-12
LM2596T-12

- Kiểu chân: TO220(5); Hãng: National Semiconductor;

- Step-Down Voltage Regulator: Voltage Output 12V/3A; Voltage Input 4.5V ~ 40V, Frequency Switching: 150kHz.

S.LượngĐơn giá
17,500
107,400
1007,100

Còn hàng:
50 sản phẩm

LM2596S-ADJ
LM2596S-ADJ

- Kiểu chân: TO263(5); Hãng: National Semiconductor;

- Step-Down Voltage Regulator: Adjustable Voltage Output: 1.2V to 37V, 3A; Voltage Input 4.5V ~ 40V, Frequency Switching: 150kHz.

S.LượngĐơn giá
17,000
106,900
1006,700

Còn hàng:
82 sản phẩm

LM2596T-ADJ
LM2596T-ADJ

- Kiểu chân: TO220(5); Hãng: National Semiconductor;

- Step-Down Voltage Regulator: Adjustable Voltage Output: 1.2V to 37V, 3A; Voltage Input 4.5V ~ 40V, Frequency Switching: 150kHz.

S.LượngĐơn giá
17,500
107,400
1007,100

Còn hàng:
99 sản phẩm

MC34063A
MC34063A

- Kiểu chân: SOIC(8); Hãng: Fairchild;

- Buck Boost Inverting Switching Regulator: Voltage Output: ADJ, 1.5A; Voltage Input: 3V ~ 40V, Frequency Switching: 100kHz.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
190 sản phẩm

MC34063AP
MC34063AP

- Kiểu chân: DIP(8); Hãng: Fairchild;

- Buck Boost Inverting Switching Regulator: Voltage Output: ADJ, 1.5A; Voltage Input: 3V ~ 40V, Frequency Switching: 100kHz.

S.LượngĐơn giá
13,000
102,900
1002,900

Còn hàng:
192 sản phẩm

 
Back to top